logo
 • Home
 • Mistä aloittaa
 • Todistetut Kaupankäynnin Strategiat

Todistetut kaupankäynnin strategiat

«80-20» STRATEGIA

Helppo ja tarpeeksi mielenkiintoinen Forex-strategia, jossa kauppaa tapahtuu päivägraafeissa ja kaupan signaalit ovat voimassa vain yhden kaupankäyntipäivän.

Forex-markkinoiden tutkittaessa, huomattiin, että jos päätöspäivän markkinahinta on ylhäällä / alhaalla 10 – 20% päivägraafeissa, eli, todennäköisyys on 80-90 prosenttia, että hinta jatkaa liikettään päivittäisen kynttilän sulkemis suuntaan (jatkaa liikettään), mutta muuten hinta sulkeutuu yli / alle tämän kynttilän vain puolissa (!!!) tapauksissa! Tämä malli sallittii 80-20 strategialle olla olemassa ja tullaa varsin suosituksi ja yleiseksi Forex-markkinoilla. 

Niinpä, tässä on esimerkki ostamissopimuksen tekemisestä käyttäen 80-20 strategia.

Oletetaan, että avattuan kaupankäyntiterminaalin tänään, huomaat, että:

1. Päiväkynttilä (eilinen) avattiin 20% yläpuolella päivägraafeissa ja sulkeutui 20% alapuolella. Eli, jos se on jaettu viiteen osaan, käy ilmi, että avaamishinta oli 1/5 kynttilöiden yläpuolella ja päätöskurssi - 1/5 suljetun päiväkynttilän alapuolella.

2. Päiväkynttilä (tämänpäiväinen) on avattu, ja hinta Forex:lla lähti viimeisen suljetun päivä kynttilä suuntaan, oletettavasti 10-15 Pt.

Jatkakaa sitten kaupan solmimisen käyttäen seuraavia vaiheita:

1. Silloin, kun hinta on alempi kuin eilinen minimi, ja sinulla on aukko asettaa odottavan toimeksiannon, aseta se ostamiseen Buy Stop samaan hintaan kuin eilinen minimi.

2. Avattuaan kaupan position ostamiseen, asettakaa turvallisen Stop-Loss 3-5 pistettä nykypäiväistä minimumia alemmas. 

3. Sitten käyttäkää Trailing - Stop lukitakseen voittoja, kiristäkää sitten Stop - Loss turvalliseen väliin, jota itse asetatte, riippuen volatiliteettista ja valitun valuutan parista Forex-markkinoilla.

4. Esimerkiksi, jos päiväkynttilän koko on 100-200 Pt, niin Trailing - Stop tulisi asettaa välille 

50-100 Pt. Kynttilä 50-70 Pt - Trailing - Stop 25 - Pt 30.

5. Jos haluat, voit asettaa Take - Profit etäisyydellä 2-3 kertaa korkeammin kuin alkuperäinen Stop - Loss (kuten edellyttää Money - Management Forex), tai voit vain asettaa position nollatulostasolle heti, kun se on tarpeellista, ja jättää kauppa avoinna päivän loppuun, ja sitten tarkastellaa - sulkea sen tai jättää auki. Silti, on erittäin toivottavaa käyttää Trailing - Stop voidakseen lukita voittoja.

Huomautus: myynnin tapauksessa kaikki tehdään  päinvastoin!

Huomautus: Kauppat strategiassa 80-20 eivät tapahtuu niin usein, mutta kun katsot useita valuuttaparia, voit merkittävästi lisätä markkinoille tulon mahdollisuutta!

«TURTLE SOUP» STRATEGIA

Olennaista tässä strategiassa on löytää tapaukset, joissa  on väärä murtautuminen. Tällaisissa tilanteissa, markkinahinta vetäytyy, tai jopa kääntyy ympäri. Tietenkin useat käännökset ovat vain lyhytaikaisia ja antavat mahdollisuuden sulkea vain pienen voiton kauppa, tai jopa nollatuloksen, ja joskus jopa pienellä stop-lossilla. Mutta joskus tällaiset vetäytymiset ovat keskipitkiä ja pitkän aikavälin trendejä.

Kaupan avaamiseen on täytettävä seuraavat ehdot:

1. Ennen kuin aloitat kaupankäynnin, sinun täytyy avata valitun valuutta parin päiväkaavioon. Haluttaessa voi käyttää pienempää aikaväliä. Ainoa asia, että en suosittele siirtymistä alle M15.

2. Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että tämän päiväkynttilän tulee aina oleman viimeinen kahdeskymmenes kynttilä 20 päivän alueessa. Eli, on syytä laskea nykyisestä kynttilästä kaksikymmentä päivä sitten, ja löytää absoluuttisen minimin ja maksimin tällä aikavälillä. 

Sen jälkeen, pitää merkitä ääriarvot vaakalinjoilla. Jälkimmäinen ei todellakaan ole välttämätöntä, mutta se auttaa helpommin ymmärtää.

3. On tärkeää huomata, että edellisen päivän maksimin tai minimin pitäisi sijaita 4 päivän vähimmäisetäisyydellä tästä päivästä.

4. Osto toimeksiannon (buy stop) sijoitetaan välittömästi päiväkynttilän 20 päivän minimin murtautumisen jälkeen. Se pitää sijoittaa 5-10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen minimin hinnat. Myyntikauppa avautuu aivan päinvastaisesti, eli, heti kun oli uudelleen kirjoitettu kahdenkymmenen päivän maksimi. Huomaa, että tämä toimersianto on voimassa vain päiväkynttilässä. Jos se ei toimi päivän aikana, niin poista se.

5. Heti kun odottava toimeksianto on toiminut, sinun täytyy laittaa stop-loss nykyisen kynttilän muutaman pisteen alle (ostamiseen) tai yli (myyntiin). 

6. Jos avoin positio menee "plussaan", sinun täytyy mahdollisimman nopeasti siirtää se nollatulokseen. Jos haluat, voit käyttää perään trailing-stop. Mutta on otettava huomioon, että epävakaampien valuutta parien tapauksissa (esim GBPUSD ja GBPJPY) sen on oltava vähintään 50 pistettä. Vähemmän aktiivisien parien tapauksessa (USDJPY) - vähintään 30 pistettä.

7. Signaalit voivat tulla jopa ensimmäisen epäonnistuneen markkinoille tulon jälkeen. Joten, jos jonkin aikaa kauppa avaamisen jälkeen se sulkeutui stop-loss:lla, voit asettaa odottavan toimeksiannon vielä kerran samaan hintaan. Mutta, meidän on muistettava, että tämä sääntö koskee ainoastaan ensimmäistä tai toista päivää ensimmäisen kauppa avaamisen jälkeen.

 «TURTLE SOUP PLUS ONE» STRATEGIA

1. Ensinnäkin on välttämätöntä odottaa, kunnes markkinoille tulee 20 päivän minimi tai maksimi. Ääriarvon pitää perustaa vähintään kolme päivää ennen nykyistä kynttilä. 

Lisäksi, nykyinen minimi suljetaan edellisessä alhaisessa tasossa tai hieman alle.

2. Toisin kuin Turtle Soup, odottavan toimeksiannon tulisi sijoittaa seuraavana päivänä, päiväkynttilän 20 päivän päätöspäivänä edellisen minimin tai maksimin tasolle. Kuten Turtle Soup tapauksessa, sinun on poistettava odottavan toimeksiannon, jos se ei ole toiminut tänä tai seuraavana päivänä. 

3. Tässä järjestelmässä, stop-loss tulisi sijoittaa muutaman pisteen viimeisen minimin tai maksimin alapuolelle, riippuen siitä onko se osto tai myynti. 

4. Kuten Turtle Soup tapauksessa, voidaan käyttää trailing-stop.

On syytä huomata, että päiväkaavioissa kauppa avaamisen signaalit tapahtuvat harvemmin. Mutta on mahdollista analysoida useita valuutta pareja ja siten kauppojen lukumäärä lisääntyy.

Lisäksi, tarkkailemalla ja testamalla, päätettiin, että näiden strategioiden signaaleja usein tuetaan eroavaisuuksilla MACD-indikaattorilla, Stokastisella, CCI:lla.

Huomautus: Turtle Soup ja Turtle Soup plus One käytetään sekä keskipitkällä, että pitkällä aikavälillä. Ne perustuvat joidenkin maksimien ja minimien murtautumiseen. Kun kyseessä on järjestelmä Turtles, puhutaan 20 päivän ja 55 päivän ääriarvojen murtautumisesta. Mutta on syytä huomata, että näissä strategioissa on yksi "mutta", joka johtuu melko monimutkaisesta position tilavuuden (arvo N) laskemisen menettelytavasta. Haluttaessa voi päivittää järjestelmään, ilman arvoa N, ja käyttää sen sijan kussakin kaupassa enintään 1-2% talletuksesta. Samalla stop-loss voidaan asettaa läheisten maksimien tai minimien yläpuolelle, ja kirjautua ulos markkinoilta, jos 10 päivän ääriarvojen murtuminen tapahtuu. Kuitenkin, tässä tapauksessa se tulee olemaan täysin erilainen strategiaa.

«FOREX TREND RIVER» STRATEGIA

Strategia itsessään ei ole monimutkainen ja koostuu vain kahdesta liukuvista keskiarvosta. 

Tehdessään kauppaa Forex Trend River järjestelmällä, voit käyttää kaupankäynnin välineitä, joille on ominaista hyvä volatiliteetti: EURJPY, EURUSD, GBPUSD, jne. Työhöön suositellut aikavälit-M30 ja H1.

Ensimmäinen indikaattori, jota asennetaan valitun valuutta parin kaavioon on standardi indikaattori 

Moving Average seuraavilla asetuksilla: 

Kuva 1. Ensimmäisen liukuvan keskiarvon asettaminen.

Indikaattorin lisäksi Tasot-välilehdessä, aseta tasoja, jotka tulevat toimimaan kuten tasot;joiden avulla päästään markkinoille ja ottetaan TP (take profit). Brokereille, joilla on neljänumeroiset noteeraukset on lisätty seuraavat tasot: 15, 89, 144, 233. Nämä luvut eivät ole otettu "katosta", ne ovat peräkkäiset Fibonacci luvut. Brokereille, joilla on viisinumeroiset noteeraukset, nämä arvot ovat yhtä suuret kuin 150, 890, 1440, 2330 pistettä: 

Kuva 2. Muita tasot ensimmäisen liukuvan keskiarvon.

Indikaattorin sitomisen jälkeen kaaviossa ilmestyy liukuva keskiarvo 4 tasojen kanssa sen yläpuolella.Ensimmäinen taso arvolla 15, toimii avattujen ostamiskauppojen suodattimena. 

Seuraavat kolme tasoa ovat voitton ottamisen tasoja. Strategian voittot otetaan kolmessa vaiheessa (osittainen transaktio), tai jos markkinoille tulo tasolla 15 tehty 3 tilauksella, sitten kun saavutat jokaista peräkkäistä tasoa kauppoja suljetaan vuorotellen.

Mutta, jos haluat Forex Trend River strategian toimimaan hyvin, täytyy sitoutua käävioon yhden 

liukuvan keskiarvon, jonka mukaan tehdään myyntikauppa, käyttäen seuraavia parametreja: 

Kuva. 3. Toisen liukuvan keskiarvon parametrit.

Huomataan, että tämä liukuva keskiarvo, joka perustuu kynttilöiden päätöshintoihin (sovelletaan: Low:in). Sille myös asettetaan samojen arvojen tasoja, kuin ensimmäisessä tapauksessa, ainoastaan ennen jokaista numeerista arvoa laitetaan miinusta. Tässä tapauksessa tasot näytetään kaaviossa, liukuvan keskiarvon alapuolella: 

Kuva. 4. Toisen liukuvan keskiarvon tasojen merkitys.

Kahden indikaattorin sitoutumisen jälkeen kaaviossa muodostuu liukuvien keskiarvojen dynaaminen kanava, joka kapenee ja laajenee riippuen markkinoiden tilasta: jos markkinat ovat tasaiset, kanava kapenee, markkinatrendin tapauksessa kanava laajenee (kts. kuvat 5 ja 6).

Forex Trendi-River strategian kaupankäynnin säännöt. Nyt katsotaan tarkemmin kehitys strategian Forex Trend-River kaupankäynnin säännöt. Niinpä, sisäänkäynti ostamiskauppaan tapahtuu, kun hinta ylittää alhaalta ylöspäin ylemmän liukuvien keskiarvojen kanava rajan ja kun kynttilä varmasti sulkeutuu tason 15 yläpuolella. Taso 15 tässä tapauksessa toimii suodattimena. Se suodattaa pois vääriä liukuvien keskiarvojen kanavan murtautumisia tasolla 15 ja -15. Suljetun signaali kynttilän jälkeen avautuu kolme kauppaa. Helpoin vaihtoehto - kaikki kolme saman lotin kanssa, esimerkiksi 0,1. Jokaisen take profit sijoitetaan yhdelle seuraavista tasoista: 89, 144, 233. 

Koska nämä tasot ovat dynaamisia, ja hinta, josta otetaan take profit tulee muuttumaan eli liikkumaan tasolla kuin se muuttuu. Ostamiskauppojen stop-loss sijoitetaan vastapäisen liukuvan keskiarvon toiselle puolelle tasoon 15 (kuvassa 5 se on merkitty nuolilla). Ja se myös tulee muuttumaan silloin, kuin käyrä muuttaa paikkansa. Eli, treiderin, aika ajoin, on tarpeen ohjata positionsa muuttamalla take profit ja stop loss arvoja, hinnan liikkumisen aikana (kuva on klikattava): 

Kuva 5. Strategian Forex Trend River ostamiskaupan esimerkki.

Kun hinta nousee tasolle 89 ensimmäinen kauppa suljetaan (TP1), toinen ja kolmas jää markkinoille niin kauan kunnes hinta nousee ennalta määritetylle tasolle.

Toinen vaihtoehto on tulla markkinoille edellyttäen eri määräisten toimeksiantojen avaamista: päästäkseen ensimmäiselle tasolle take profit lotin koko on 0,3 päästäkseen toiselle tasolle (89) - koko 0,2, saavuttakseen tason 144 lotin koko on 0.1. Lotin muutosvauhti voi olla erilainen, millainen, päättää treideri itse, sen perusteella, miten aggressiivinen hänen kaupankäynninsä on, mutta myös sääntöjä ei pidä unohtaa. Muistutetaan, että stop-loss tason laskemisen Forex Money 

Management sääntöjä käyttäen sinua auttaa online laskin MM.

Myyntikaupoissa olosuhteet ovat samanlaiset, mutta päinvastaiset. Markkinoille tulo tapahtuu liukuvien keskiarvojen hinta kanavan tasojen 15 ja -15 alarajan ja kynttilän sulkemisen tason -15 alapuolen risteyksessä. Tulo myös suoritetaan kolmella toimeksiannolla, jokaisen take profit asetetaan tasoilla -89-144 -233. Stop-loss kiinnitetaan kanavan vastakkaiselle puolelle tasolle 15 (klikkaa suuremmaksi): 

Kuva 6. Strategian Forex Trend River myyntikaupan esimerkki.

Take profit ja stop-loss arvot muuttuvat tasojen muuttumisen yhteydessä. Useimmissa tapauksissa hinta nousee ensimmäiselle tasolle TP 89 (ostamisen tapauksissa), ja -89 (myynnin tapauksissa). 

Toinen taso ei aina ole saavutettavissa, ja kolmannelle hinta nousee selkeän trendi liikkkeen tapauksessa,  transaktio tässä tapauksessa voi esiintyä muutaman päivän kuluttua. Ottaen huomioon, että trendin liikkuessa tasot muuttuvat asemaansa ja niin myös stop-loss:n arvo muuttuu. Siksi useimmissa tapauksissa, kauppojen sulkeminen 2 ja 3 stop-loss tapauksissa tapahtuu nollatulokseen tasolla.

Ja strategian Forex Trend-River kannattavuuden esimerkkinä katsotaanpa tilannetta valuuttaparissa EURUSD aikavälillä 1 tunti  19 elokuusta 4 syyskuuhun 2014 (kuva on klikattava): 

Kuva. 7. Forex Trend-River strategian take profit 654 pisteillä.

19 elokuuta, strategian Forex Trend-River sääntöjen mukaan avataan 3 Sell-toimeksiantoa, 20 elokuuta saadaan ensimmäisen voiton, 25 laukaistuu toisen toimeksiannon TP ja 4 syyskuuta saadaan 3 toimeksiannon voiton - yhteensä TP:n määrä on 645 pistettä!

Kuten voidaan nähdä, tämä Forex-strategia ei ole monimutkainen, mutta siitä huolimatta erittäin tehokas. Koska hinta muutos edellyttää treiderilta muuttuvia toimeksiantojen take profit ja stop-loss arvoja, treiderin ajoittain on tarpeen seurata markkinoita. Jos seurantaan ei ole aika, niin voi luottaa kaupankäynnin Forex Trend River neuvonantajalle. Mutta tämä on toisen artikkelin aihe - "Advisor Forex Trend River neuvonantaja" - samannimisen strategian "täysin automatisoitu" kaupankäynti.

«DIDI TRADING» STRATEGIA

Tämä Forex-strategia on osoittanut melko tasaista positiivista kannattavuus dynamiikkaa, ottaen huomioon, että kaupankäynnissä käytetään todella pieni määrä indikaattoreita - oikeastan niitä on vain kaksi (alkuperäisesti vain yksi, me kuitenkin päätimme lisätä varmuudeksi liikkuvan suodattimen). Siksi markkinoiden aloittelijat voivat käyttää sitä heti ensimmäisenä päivänä, kuten keinottelijoita.Järjestelmän analyysi on trendimmäinen, joten ole varovainen, jos haluat käyttää sitä tasaisilla markkinoilla. Kauppojen sisäänkäynnit ja sulkeminen tehdään vain nykyisellä hinnalla. Kehittäjät eivät tehneet stop-tilauksia tai take profittia ja varmaan syystäkin. 

Esitetty strategia on lyhytaikainen, yleensä kauppa on markkinoilla enintään 45-300 minuuttia 

Euroopan sessioissa. Tämä tarkoittaa sitä, että treideri voi itse valvoa avoimia tilauksia. 

Tietenkin voit päivittää menetelmän säännöt ja määrittää tiettyjä tappio rajoja tai kauppa aikomuksia. Mutta emme saa unohtaa tiukan testauksen sääntöjen merkitystä pitkällä noteerauksien historialla.

DIDI Trading järjestelmä on kehitetty noteerauksien 15 minuutin kaavioille ja on suositeltavaa käyttää merkittäviä valuuttoja dollarin kanssa, meidän testaus tehtiin EURUSD parissa. 

Suositeltu riskienhallinta per kauppa 3-5%, vastaavasti, mitä pienempi riski, sitä pienempi tulee olemaan viimeinen arvonlasku, mikä on erityisen tärkeä, tasaisilla markkinoilla. Kannattavien ja kannattamattomien  kauppojen sulkeminen, kuten jo sanottiin aikaisemmin, tehdään markkinoiden mukaan. Tässä auttaa erityinen DIDI index-indikaattori 15 minuutin aikavälillä. 

Miten tarkalleen sitä käytetään selitämme alla. Ensinnäkin katsotaanpa järjestelmän DIDI 

Trading toimivan mallin: 

KAUPANKÄYNTI POSITION TULEMISEN JA POISTUMISEN SÄÄNNÖT:

1. DIDI index Forex-indikaattori: ainutlaatuinen strategian kehittäjien indikaattori, jonka avulla voit selvittää nykyisen trendin suunnaan useilla ajanjaksoilla. Tässä strategiasa me tulemme käyttämään nykyistä ja vanhempaa - H1. Sisäänkäyntiin on tarpeen, että vihreä linja olisi M15 punaisen yläpuolella ja samoja merkkejä treiderin on nähtävä vanhemmalla indikaattorilla. Myynnin tapauksessa samalla lailla: on välttämätöntä, että molemmissa analyysin työkaluissa   punainen viiva on vihreän yläpuolella. Poistumiseen kauppasta on tarpeen odota hetkeä, kun DIDI index nykyisessä aikavälissä muuttaa lukujaan.

2. Liukuva keskiarvo: Meidän portaalin hallinto lisäsi tämän indikaattorin kauppojen suodattimeksi, voitte poista sen menetelmästä, koska kehittäjät eivät käytä sitä. Uskomme kuitenkin, että se auttaa suodattaa kannattamattomia kauppoja rauhallisesti tasaisella aikana markkinoilla. Sen käyttö kaupankäynnissä on hyvin yksinkertainen: Myynnin tapauksissa - hinnan on oltava liukuvan keskiarvon alapuolella; jos kyseessä on ostaminen - liukuvan yläpuolella.

"SIMPLE STUPID» STRATEGIA

Lyhyen aikavälin Forex-strategia. Järjestelmä on hyvin yksinkertainen ja suoraviivainen, sen arsenaalissa ovat läsnä yksinomaan trendi indikaattorit, mitä 15 minuutin aikavälillä myötävaikuttaa "nopeaan kauppaan" voitolliseen. Eli suuntaa markkinoilla varmistetaan jokaista vahva liikettä ja samana päiväna suljetaan tilaukset. Mikä antaa aloittelijoille mahdollisuuden r välittömästi nostaa voittoa (tai jatkaa kaupankäynnin kasvattamalla lotteja).Suositeltava riskienhallintaa yhtenä suorituksena ei saisi ylittää 2-3%, koska epävarmassa noteerauksien käyttäytymisessä on usein stop-tilauksia. Jotta nämä menetykset eivät olisi kriittiset talletuksille, on tärkeää, ettei unohda riskienhallintaa. Päävaluuttojen välinet, joiden takia kehitettiin taktiikan ovat useimmille markkinaosapuolille tuttuja pareja Yhdysvaltain dollaria käyttäen. Paras vaihtoehto olisi: EUR USD, GBP USD, USD JPY. Kuitenkin jokainen voi testata ja uudelleen optimoida strategia kätevillä valuuttoilla.

Niin, kaupankäynnin järjestelmä on kehitetty päiväsisäiseen kaupankäyntiin, joten on suositeltavaa käyttää sitä yksinomaan 15 ja 30 minuutin kaavioissa valitsemasi Forex-työkalussa. 

Meidän, tämän indikaattorin kehityksen testaus tehtiin 15 minuutin kynttilöissä. Stop tilaukset tehdään lähimmillä paikallisilla minimilla tai maksimilla (peak point korjaukset), plus 10 - 15 pistettä 4:än merkkin markkina-äänille ja spreadiin. Nollatulokseen siirto tässä taktiikkassa ei tarvita, koska kauppa suljetaan samana päivänä, vaikka ei ollut take profit suljemista (Euroopan session loppuun mennessä).

Voittojen lukitsemiseen on muutama valintaa:

1. kaksi kertaa enemmän kuin stop loss toimeksianto;

2. käänteisellä signaalilla.

Voit vaihdella maun ja mieltymysten mukaan pörssipäivänä. Ei pitäisi unohtaa, että Simple Stupid on todennäköisyyspohjainen strategiaa, mikä merkitsee sitä, että positioiden sulkeminen  tehdään 30 minuuttia ennen tärkeiden uutisten ilmoittautumista. Ennen kuin kuvataan järjestelmän sääntöjä, vilkaistaan sen ulkonäköä: 

KAUPPAPOSITION SISÄÄNKÄYNNIN SÄÄNNÖT:

1. Indikaattori EMA 8 ja EMA 5: käytetään vakiona. Kun sininen liukuva keskiarvo (kausi 5) ylittää mustan (jakso 8) ylhäältä alas, harkitse myyntiä. On tärkeää muistaa, että liukuvien ylittäminen vahvistetaan signaali kynttilän sulkemisella. Ostamisen tapauksissa kaikki on juuri päinvastoin.

2. Heiken Ashi indikaattori: myös vakiona. Punaisessa kynttilässä HA harkitaan myyntiä, kynttilöiden ollessaan valkoisen värisinä harkitaan ostamista.

3. Mom indikaattori jaksolla 10: sillä on tärkeä nolla katkoviiva. Jos indikaattori on tämän tason alapuolella harkitaan myyntiä, jos se on nollan yläpuolella, treideri etsii sopivia buy tilauksia.

4. Stochactic DiNapoli indikaattori: tässä käytetään yksinomaan liikkuvia linjoja analyysityökaluna. Eli, kun punainen viiva ylittää sinisen ylhäältä alas - harkitaan myyntiä. Silloin kunpunainen viiva ylittää sinisen alhaalta ylöspäin - avataan ostamisen kauppoja.

«COMBINED» STRATEGIA

Tämä Forex kaupankäynnin taktiikka on melko vaikea tulkitakseen tulon ja poiston signaaleja. 

Tämän takia sen käyttäminen on suositeltavaa, treidereille, joilla on jo riittävä riippumattoman kaupankäynnin kokemus valuuttamarkkinoiden alalla. Strategia pohjautuu laajan indikaattori valikoimaan, joiden avulla voit melko tarkasti seurata trendin suunta, johon haluat käydä kauppaa. Niin myös kaupan avaamisen signaalit valuutan ostamiseen tai myyntiin . Itse asiassa, markkinoiden analysointiin keinottelija, joka käyttää tämän strategian tulee soveltamaan viisi indikaattoria, joista tunnetuimpia ovat: Bollinger ja liukuvia keskiarvoja. Järjestelmä on suunniteltu keskipitkän aikavälin työhön Forex-markkinoilla ja pienillä kiinteillä stop tilauksilla määrällä 30-50 pistettä voi poimia voittoa välillä 200-500 pistettä.

Tämä on erinomainen ja hyvin harkittu indikaattorimainen kaupankäynnin menetelmä, joka voi tuoda sinulle, ilman pysyvää läsnäoloa terminaalissa, kunnollisia kuukausituloja. Lisäksi aikataulusssa määrittetään nykyinen spread ja swap ja aikaa eri valuuttamarkkinoilla maailmassa.

Poistuminen avoimesta kauppajärjestelmä positiosta, järjestelmän suunnittelija suorittaa perustuen Bollinger-indikaattoriin, eli sulkemis kynttilän indikaattori rajan alla. Mielestämme, voit manuaalisesti hakea mielenkiintoisempi ja tehokkaampi markkinoiden tilausten sulkemisen menetelmiä. Esimerkiksi erilaisia Murray tai Pivot tasoja.

Kuten edellä mainittiin, työn aikaväli on 4 tuntia, ostamisen sisäänkäynnit tai valuutan myynnit tehdään tiukasti noudattaen nykyistä suuntausta. Stop-tilaukset ovat kiinteitä, kehittäjä suosittelee 30-50 pistettä tulon kohdasta. Silti kaikkein turvallisin paikka stop loss:lle on tietenkin päätrendin liikkeen takana. Katsotaanpa strategian aikataulua ja analysoidaan yksityiskohtaisesti valuutta parin nousu tai lasku signaaleja: 

1. EMA-indikaattori156: muuttaa valonsa riippuen, iskiko hinta liukuvan ylhäältä alaspäin tai alhaalta ylöspäin. Osoittaa tärkeimmän trendin valuuttamarkkinoilla: jos indikaattorin linja näkyy sinisena, se tarkoittaa nouseva (härkä) trendiä; jos linja on väriltään punainen, vastaavasti markkinoilla on laskeva. Ei voi käyttää markkinoille tulon signaaleja ilman tämän indikaattorin huomioonottoa!

2. Indikaattorit EMA 22 eri laskenta-algoritmilla: niiden ero koostuu kynttilöiden avamisen ja sulkemisen analyysistä.Indikaattorin linjat muodostavat jonkinlaisen rinnakkaisen kanavan ja sen murtumisesta treideri vastaanottaa ostamisen tai myymisen signaaleja. Eli, jos hinta sulkeutui liukuvan keskiarvon kanavan alapuolella, sitten harkitaan myymistä, jos yläpuolella, niin ostamista. Helppoon tulkintaan signaalin indikaattori värjäytyy baarin sulkemisen mukaisesti, punaiseen(myynti) ja siniseen (osto) väriin.

3. Bollinger-indikaattori: tai kuten sitä kutsuu kehittäjä - Elder auto Ebvelope. Tiettyjä eroja rakennuksessa emme huomaa, joten miksi indikaattoriksi sen ottaa jätetään teidän oman maun ja värin mukaan. Luultavasti joitakin pieniä eroja voi MQL-ohjelmoijaa havaita. 

Tämä ei kuitenkaan ole tärkeää, on tärkeää ymmärtää, miten käyttää näitä rivejä. Ja niitä käytetään ainoastaan markkina positiosta poistumiseen. Heti, kun kynttilä sulkeutuu kanavan reunuksien alla - poistu myynnistä. Heti, kun kynttilä sulkeutuu rajojen yläpolella-poistu ostoista.

4. Stochastic-indikaattori on histogrammin muodossa: sen käyttö on hyvin yksinkertainen - sininen histogrammi ilmaisee, yliostamista, punainen ylimyymistä. Näin ollen, kun baari on sininen harkitaan myymisen signaaleja, punainen- ostamisen signaaleja. Ole varovainen, ettei tee virhettä! 

5. MACD-indikaattori histogrammin muodossa: kaikille tunnettu MACD käytetään vastaavasti, se on vain toteutettu helpommassa muodossa. Kaikki standardit: punainen palkki - myynti; sininen osto.

"CANDLE SIGN" STRATEGIA

Se käyttää epätavallista lähestymistapaa kaupankäyntiin Forex-markkinoilla, sen lisäksi se vaatii hyvin vähän tietoa markkina liikkeiden monimutkaisista graafisista rakennelmista ja hinta muutosten lainmukaisuudesta. Kaikki, mitä tarvitsee sekä aloittelevan, että kokeneen treiderin työskennellakseen «Candle Sign» strategian kanssa on kyky nopeasti tehdä laskutoimituksia, ja tietenkin halu työskennellä ja kasvattaa voittojaan.

Mukavin valuutta pari strategiassa «Candle Sign» on euro / dollari (EUR / USD).

Aikaväli - 1H.

Onnistuneen täytäntöönpanon strategiassa «CANDLESIGN», on otettava huomioon seuraavat parametrit:

Ensinnäkin, teidän täytyy asettaa ensimmäisen hintatason. Tässä, pitää ottaa huomioon seuraavat seikat: lähin hintataso on tarpeen määrittää kynttilän avaamisen aikana ja myös hintataso on tarpeen asettaa neljän numerovälittäjän mukaan. Eli, esimerkiksi:Avaamisen hinta on 1,2824, joten hintataso on 1,2800.

Toiseksi, on tarpeen suorittaa jotkut toiminnot vireillä oleville tilauksille, sekä buy stop:lle ja sell stop:lle. Tätä varten sinun täytyy tehdä seuraavat matemaattiset toiminnot:

1. Avaamisen hinnan aikana, sinun täytyy pyöristää sitä, sitten kertaa 10:llä. Eli, tapahtuu seuraava:

1,2824, pyöristetään, saamme 1,3. Sitten

1,3 kerrotaan 10:llä. Saadaan 13.

13 on saatujen pisteiden määrä.

2. Nämä kohdat täytyy kaksinkertaista (13 X 2 = 26). Saadaan 26 pistettä. Nämä 26P tulisi lykätä  pyöristettyyn hintaan (1,2800). Näin voit asettaa sell stop ja buy stop.

3. Stop loss ja Take profit myös asetetaan tiettyjen sääntöjen mukaan. 

Stop loss molemmille tilauksille asetetaan 26 pisteseen, ja myös sell stop и buy stop, paitsi että Stop-loss-26 pistettä lasketaan pois signaali kynttilän avaamisesta. 

1,2824 – 26 = 1,2798 (buy) 

1,2824 + 26 = 1,2850 (sell).

Perustaessaan Take profit:in olisi nostettava hintaa kynttilän avaamisen aikana 100 kertaisesti, ja pyörittää sen jälkeen toisen numeron jälkeen.

1.2824 x 100 = 128,24. Kun olet pyöristänyt saat 120 pistettä.

4. Nämä 120 pistettä pitää lykätä markkinoille tulon kohdassa. (Vastaavasti lisätä ja vähentää pois Take profit for sell:sta) Kolmanneksi, sinun täytyy asentaa Trailing stop. Se lasketaan kertomalla avaamisen hinta 2.5:llä

Esimerkki strategiasta: 

Itse asiassa, niille, jotka tykkävät matemaattisia laskelmia ja, jotka omistavat hyvän reaktion, tämä Forex-strategia on erittäin onnistunut. Tämä lähestymistapa on myös hyvä siinä, että se antaa enemmän joustavuutta tarkkaan kaavio laskelmaan. Siksi strategiassa "CandleSign», voit ei pelkästään tukeutua suhteellisiin analyyttisiin ennusteisiin, vaan myös luottaa matemaattisesti tarkkoihin laskelmiin, mikä vähentää ajan- ja rahanhukkan riskiä.

Tässä strategiassa on saatavilla Forex-neuvonantaja.

« DAILY BREAKOUT SYSTEM» STRATEGIA

Tämä strategia on varsin kannattavaa, huolimatta sen yksinkertaisuudesta, se on breakout strategia. Tällä Forex-strategialla on vivahteita ja lisäehtoja uudelleen tulolle, jos hinta kääntyy ja lisäksi ehdot tulolle tasaisten markkinoiden aikana.

DAILY BREAKOUT SYSTEM STRATEGIAN PERUSPERIAATTEET 

Suurin pirtein me tiedämme, että jos hinta Forex:lla on rikkonut maksimin (tai minimin) edellisen päivän aikana , tilanne kehittyy näiden tilanteiden mukaan:

1. Tulevat toimimaan päivällisten aikavälien stop tilaukset (asetettu stop-loss low alla tai päiväkynttilän yläpuolella high), joten hinnan liikke Forex:lla menee tiettyjä pisteitä kohti murtumista - esimerkiksi 10-30 pistettä ja hinta tulee tasantumaan.

Klikkaa kuva suuremmaksi:

Tällöin suoritetaan Forex-strategian algoritmi "10 pistettä euro / dollari"

2. Kun hinta rikkoo päivittäisen maksimin (minimin), saattaa käydä niin, että se kääntyy ympäri ja palaa.

Klikkaa kuva suuremmaksi:

3. Maksimi ja minimi rikkoutuvat dramaattisesti voimakkaalla hinta liikkeella ja hinta ei enää palaa tälle tasolle (jos hinta ei riko oman maksimin tai minimin vähintään kolmen päivän aikana).

Klikkaa kuva suuremmaksi:

LUULTAVASTI ON JO SELVÄÄ, ETTÄ TOIMIMME TÄMÄN FOREX-STRATEGIAN 

MUKAAN PERUSTUEN TAPAHTUNEEN TILANTEESEEN:

1. Laitamme kaksi viivästystä maksimiin ja minimiin edellisenä päivänä - yksi kumpaankin suuntaan.

2. Laitamme take-profit 25-40 pisteiden tasolle.

3. Laitamme stop-loss 15-20 pisteiden tasolle.

4. Katsomme vain ensimmäistä maksimin tai minimin risteystä, kaupankäynti päivän aikana (eli, jos tapahtuu stop tai profit tilausten sulkeminen, tänä päivänä tilaukset ei enää asetetaan).

5. Sen jälkeen, kun hinta rikkoo maksimin tai minimin tasoa ja meni ohi tiettyllä määrällä pisteitä - sanotaan 10-15 (riippuen valitusta Forex-parista) laitetaan avatun tilauksen stop-loss nollatulokseen (tai määrätään voitton, sulkemalla puolet kaupasta ja loput siirretaan nollatulokseen).

6. Kun tilaus on siirretty nollaan ja puolet kaupasta on suljettu– ja samalla tasolla (kaupan avaamisen tasolla – katso kuva Nro 2 – paksu sininen viiva) asetetaan vielä yhden tilausten, mutta nyt vastakkaiseen suuntaan (jos ensinsiksi asetettiin buy, niin asetaa sell ja päinvastoin), odottaen, että tapahtuu hylkäys tasolta, ei murtuminen.

TÄRKEÄ LISÄYS STRATEGIAAN

Jos on meneillään trendi korjaus, sitten pari päivää peräkkäin viivästykset eivät välttämättä toimii kohti tärkeimmiä liikkeitä, ja yleensä paljon vahvemman korjaamisen jälkeen näkyy liikkeet trendin suuntaan(ks. kuva №3), eli seuraavana päivänä kynttilän runko suljee korjaus kynttilöiden maksimin / minimin. Sen takia yhden päivän toimittamattomat ei poistetaan samana päivänä, vaan kaksi päivää asennuksen jälkeen. Mutta jos yksi kolmesta tilauksesta toimii, niin päivän loppuun poistamme kaikki tähän suuntaan toimittamattomat tilaukset (buy tai sell).

Lisäksi voi laittaa kääntymis tilauksen (kuten esimerkissä №2) ainoastaan edellisen päivän ekstremiumien murtumisen tapauksissa. Jos yhden työpäivän aikana on toiminut vain yksi kolmesta buy stop tilauksista (tai sell stop), kaksi muuta tilausta, jotka ovat esillä samassa suunnassa, poistetaan.

Jos ensimmäisen breakout tilauksen take-profit on toiminut, täytyy poistaa kääntymis tilauksen.

"SESSION BREAKOUT» STRATEGIA

Session Breakout Forex-strategia perustuu istunto maksimien ja minimien Forex-markkinoilla 

(Aasian, Euroopan ja Amerikan), valuuttapari: GBPUSD, aikaväli – M15, käytetyt indikaattorit: 

i-Istuntoja.mq4(auttaa määrittelemään istuntojen rajoja) ja ATRonChart.ex4 tarvitaan asettamaan stop loss.

Forex-strategian Session Breakout ydin on helpompi selittää kuvassa: 

Indikaattori i-Sessions hahmottelee meille kunkin istunnon rajat, näin me havaitsemme minimin ja maksimin niistä jokaisesta. 

Kaupankäynti tehdään viivästys toimeksiantojen mukaan.

Buy Stop toimeksianto asetetaan päätös istunnon maksimiin, Sell Stop toimeksiannot - päätös istunnon minimiin.

Take-profit asetetaan 15 pisteiden etäisyydellä valuutta parisssa GBPUSD.

Jos haluat määrittää stop loss:n, käytetään ATRonChart.ex4-indikaattorin, kun sell-stop laukaistuu, niin asetetaan stop-loss:n ATRonChart-indikaattorin rajan yläpuolelle edelliselle kynttilälle. Kun laukeaa buy-stop, stop-loss asetetaan ATRonChart-indikaattorin rajan alapuolelle edelliselle kynttilälle, ennen edellistä kynttilän murtumista.

Kaikki toimittamattomat toimeksiannot, jotka ovat olleet esillä viimeisen päivän aikana, pysyvät seuraavaan sulkemispäivään.

Lopulta, kun asetat tilaukset, me saadaan suurin pirtein tälläisen kuvan (klikkaa suurentamiseksi – kuva avautuu uuteen ikkunaan): 

Eli, kuvassa vasemmalla meillä on muodostunut vyöhyke 3 myynti tilauksista, joiden voitto on 15 pistettä kustakin, murtumisen jälkeen voitto saatiin +45 pistettä. Sitten, kuvan mukaan, samoin tavoin ovat toimineet toimeksiaanot; jotka tekivät voittoa +15 pistettä jokainen.

PRICE ACTION INDIKAATTORITTOMAT FOREX-STRATEGIAT

Johdatus Price Action-järjestelmään. Järjestelmä tuli laajalti tunnettu James16 treiderin takia, joka yhdessä englantilaisessa foorumissa esittii tämän järjestelmän perustaa ja käytäntö. Price Action (PA) kaupankäynti järjestelmän ydin on siinä, että kauppaa käydään hintakaavion mukaan, sen käyttäytymisen perusteella ja erilaisten järjestelmä mallien mukaan, ilman mitään indikaattoreita.

Juuri hinnan käyttäytyminen, ottaa huomioon kaikki mitä tapahtuu markkinoilla, kaikki maailman tapahtumat ja reaktiot niihin. Siksi hinnan käyttäytyminen ja sen tulkinnan perusteella kehittyviä kaavio malleja avat keskeinen osa järjestelmää. Tieto siitä, miten toimivat useimmissa tapauksissa tiettyjä malleja, auttaa treiderin avataa kaupan oikeaan suuntaan ja saadaa voittoa. 

Malleja on paljon ja niin myös kaupankäynnin järjestelmiä, jotka perustuvat niihin. Vähitellen, me tarkastellaan yksinkertaisimmat ja yleisimmät:

Kaupankäynnin strategia Pin-pylvästä käyttäen (Pinocchio bar). Tämä on yksinkertainen ja kannattava Forex-strategia.

Kuvion rakenne ja sen muodostuminen. Varsin usein muodostuva kaaviossa hintamalli, useimmiten se perustuu trendin perustassa tai yläpuolella ja myös pullbacks:lla. Voi toimia trendin muuttumisen signaalina tai loppukorjaus liikkeena. Pin-pylväs on melko luotettava asennus. 

Hyvin muodostunuella Pin-pylväällä on useita merkkejä, jotka kuvaavat oikean asennuksen.

Pitkä nenä. Sen pitäisi ulottua ympäröivien pylväiden yläpuolelle tarpeeksi pitkälle ("ponnahtaa" viereisistä pylväistä )

1. Avaamisen ja sulkemisen pin-pylvän tason on oltava lähellä yhden pylvän loppun kanssa.

2. Avaamisen ja sulkemisen pin tason on oltava edellisen pylvän rajoissa.

3. Pin-pylväs voi olla sisäinen pylväs

4. Pin-pylvällä täytyy olla avaamisen ja sulkemisen taso vasemman silmän sisällä.

Pin–pylvästa voi käyttää kaupankäynnissä itsenäisenä graafisena mallina, mutta paremmat tulokset saavutetaan, kun se tapahtuu:

1. Keinujen (swing) perustassa tai yläreunassa

2. Fibonacci-korjaustasoilla (edellisten hintaliikkeiden pullbacks:lla)

3. Liukuvissa keskiarvoissa

4. Vahvoissa tuki- ja vastustus tasoissa (PPZ fuusioissa)

Jos pin-pylväs muodostuu, kuten edellä mainituissa tilanteissa, se tarkoittaa korkea todennäköisyyttä, että trendi muuttuu.

On huomattava, että markkinat tuottavat paljon pin-pylväitä. Onnistuneen kaupankäyntiin teidän tulisi valita "oikein" muodostetut mallit, jotka sijaitsevat "oikeassa paikassa", jotka ovat muodostettu keinuliikkeen perustassa tai yläreunassa tai ne, jotka poikkeavat PPZ:sta ( liukuvien keskiarvojen fuusio tasot, pyöreät numerot, Fibonacci-tasot).

ON OLEMASSA USEITA SÄÄNTÖJÄ PIN-PYLVÄN KÄYTÖSSÄ AVATTUILLE KAUPPA 

POSITIOILLE:

 • Nousutrendissä, päästäkseen markkinoille, käytämme pin-pylväsen signaalia, joka muodostuu swing low kohdassa- matalimmassa swing-liikkeen pisteessä.
 • Laskutrendissä, käytämme pin-pylväsen signaalia, joka muodostuu swing high kohdassa- markkinoiden huipulla.
 • Nousutrendissä, pin-pylväsen signaali, joka muodostui swing high kohdassa– huipulla-ignoroidaan.
 • Laskutrendissä, pin-pylväsen signaali, joka muodostuiklo swing low kohdassa-matalimmassa swing-liikkeen pisteessä-ignoroidaan. 
 • Kaupankäynnin järjestelmä pin-pylväsen muodostumisessa. Kuvassa näkyy kaupankäynti position avaamisen menetelmä pin-pylvästä käyttäen. Kauppa tehdään aina nenästä vastakkaiseen suuntaan.

Avaamis position toimeksianto asetetaan 5-10 pistettä yli/alle pin-pylväsen perustan tasoa. On suositeltavaa asettaa viivästynen toimeksiannon, joka epäsuotuisan trendin tapauksessa ei tulee toimimaan. Yleensä Stop-loss toimeksianto sijoitetaan muutaman pisten yli/alle pin-pylväsen nenän huippua.

Esimerkissa, kuvassa voimme nähdää optimaalisen tilanteen markkinoille tulolle: hyvin muodostettu malli, pin-pylvän nenä murtui liukuvan keskiarvon linjaa (sininen viiva) ja on 38,2% Fibonacci-korjaustaso (keltainen viiva).

SINUN TÄYTYY TIETÄÄ, KAKSI TÄRKEITÄ SÄÄNTÖÄ:

 • Jos oikea pin-pylväs on kehittynyt, viivästyneen toimeksiannon tulisi toimiaa enintään kolmasen pylväsen muodostumisen aikana pin-pylväästä. Jos se ei tapahtunut, asennus on väärä, ja toimeksiantoa on poistettava.
 • Jos pin-pylväsen muodostumisen jälkeen, hinta liikkuu nenän suuntaan ja liikkeen hinta on yli 61,8%  pylväsen koosta, niin signaali on väärä ja toimeksiantoa on poistettava. 
 • On olemassa erilaisia lähestymistapoja Stop-loss:n asetuksille ja aikaisemman käupankäynti position avaamiselle.

MONET TREIDERIT ALKUPERÄISESSÄ STOP-LOSS ASETUKSESSA KÄYTTÄVÄT 

LÄHEMMÄN TULOKOHDAN 

 • Stop-loss asetetaan tasolle, joka on hieman suurempi kuin pin-pylväsen vasen silmä. 
 • Stop-loss sijoitetaan liukuvan keskiarvon alueella tai PPZ-tasolla (fuusio).
 • Stop-loss asetetaan noin 61.8% Fibonacci-tason pin-pylvässä.

On muistettava, että tämä lähestymistapa toisaalta vähentää tappio riskiä, kun hinta liikkuu toiseen suuntaan, mutta toisaalta lisää merkittävästi todennäköisyyttä saada Stop-loss toimeksiantoa ja treideri vetäytyy kaupasta, ja hinta sitten menee suotuisaan suuntaan.

MONET TREIDERIT HARJOITTELEVAT AGGRESSIIVISIMPIA KEINOJA 

PÄÄSTÄKSEEN KAUPPAAN:

 • Tulo positioon  pin-pylväsen sulkemisen tasolla
 • Position avaaminen seuraavan pylvän vetäytymisessä 

Periaatteessa, treideri voi yhdistää eri tapoja positioon aikaisemmalle tulolle, aggressiivisten Stop-loss käyttötapojen kanssa, mitä antaa hänen saada suurempia voittoja. Valitettavasti, tässä tapauksessa lisääntyy riski, jota on pystyttävä hallitsemaan.

Niin, jotkut kokeneet treiderit tulevat positioo, lotin murto-osissa useissa kohdissa. Esimerkiksi, tullaa kolmanteen kauppaan tai puolella lotilla pin-pylväsen sulkemisen kohdassa ja loput positiosta asettaa pin-pylväsen 50%: n tasolle. 

Tämäntapaisen sisääntulon tapauksessa hinta aukaisee osan positiosta puolessa lotissa, ja sitten, jos hinta saavutta vetäytämisen kohtaa, niin toinen osa lotista avautuu parempaan hintaan. Mutta on mahdollista, että vetäytymisen aikana hinta ei pystyy saavuttamaan treiderin valittua tasoa, tai vetäytymistä ei tapahtuu ollenkaan ja siten menetetään hyvät kaupat.

Siksi, nämä menetelmät on suositeltavaa opiskella Forex demo-tilillä ja soveltaa sitä käytännössä saadun kokemuksen jälkeen.

Avaatun position hallinta, pin-pylväiden kaupankäynnissä.

 • Kun positio on avattu, on erittäin tärkeää, ettei se jää itsekseen, vaan pitää hallittaa positiota oikein. Kaupasta poistumisella on suuri merkitys.
 • Kaupan avaamisen jälkeen oikeassa pin-pylvässä, joskus seuraavilla kahdella pylväällä hinta (noin 10% tapauksista) siirtyy mallin nenään suuntaan ja kauppa sulkeutuu, kun laukaistuu Stop-loss, mitä ei anna treiderille sulkea kaupan nollatasolla.
 • Kun hinta liikkuu suotuisaan suuntaan ja tulokseen, on suositeltavaa ottaa osan voittosta ensimmäisen tilaisuuden tullen, ja loput positiosta siirtää nollatulokseen. Tätä varten sinun täytyy päässää rikkoa position kahteen tai kolmeen osaan, ja sulkea sen osissa; jos on mahdollista. Tässä tapauksessa voit tallentaa voittoa, ja siirrettyän sen nollatasolle, positionne on turvassa, mikä luo psykologisen mukavuuden tunnetta toimiakseen position kanssa tulevaisuudessa. Viimeisen osan positiosta on suositeltavaa pitää auki ja anna sen "kellua vapaasti", joten on mahdollisuus päästää pitkään trendiin ja saada "palkinto" voittoa. Menetelmät ja keinot kaupankäynnin position hallintaan määräytyvät treiderin käyttämän kaupankäynti strategian mukaan, riskien hallintotavan mukaan ja talletuksen määrän mukaan.