logo
 • Home
 • Mistä aloittaa
 • Indikaattorit

Indikaattorit

Bollingerin nauhat (Bollinger bands)

Tarvitse kääntää asento ja mennä pitkään (Long), kun päivittäinen päätöskurssi  leikkaa nauhan alle, käännä ja mennä lyhyen position (Shot?), kun päivittäinen päätöskurssi leikkaa nauhan päälle.

MACD

Tarvitse kääntää asento ja mennä pitkään (Long), kun MACD1  leikkaa MACD2 ylhäältä päin ja päinvastoin, kääntää ja mennä lyhyen position (Shot), kun MACD2 leikkaa alhaalta päin MACD1.

Parabolic SAR

Tarvitse kääntää asento ja mennä pitkään (Long), kun päivittäinen päätöskurssi leikkaa ParSAR ylhäältä päin. Kääntää ja mennä lyhyen position (Shot), kun päivittäinen päätöskurssi leikkaa alhaalta päin ParSAR.

Stochastic Oscillator

Tarvitse kääntää asento ja mennä pitkään (Long), jos Stoch %K leikkaa ylhäältä päin tason 20. Kääntää ja mennä lyhyen position (Shot), jos Stoch %K leikkaa alhalta päin tason 80.

RSI

Tarvitse kääntää asento ja mennä pitkään, kun RSI leikkaa tason 30 ylhäältä päin, lyhyen(Shot), jos RSI leikkaa tason 70 alhaalta päin.

Ichimoku Kinko Hyo

Tarvitse kääntää asento ja mennä pitkään, kun muuntamis viiva leikkaa perus viivan ylhäältä päin, kääntää ja mennä lyhyen position (Shot), kun muuntamis viiva leikkaa perus viivan alhaalta päin.

INDIKAATTORIN BOLLINGER BANDS KUVAUS:

Kuvaus:

Indikaattori Bollingerin nauhat on yksi suosituimmista teknisista indikaattoreista, jonka periaattena on pohtia suhteellinen välinekustannus, joka perustuu volaliteettin (toisin sanoen, sen vaihteluväliin ja hintojen muutos nopeuteen). Tämä indikaattori sijaitsee suoraan hinta kaaviossa ja  koostuu kolmesta käyrästä. Ensimmäinen on keskinauha, joka on yksinkertainen keskiarvon liukuva ja samalla indikaattorin perusta. Toinen, ylempi nauha on keskihajonnan päinvastainen nauha, joka on yhtä suuri kuin SS 2. Kolmas, alanauha on keskihajonnan vastakohtainen, joka on yhtä suuri kuin SS-2. Edellä mainitut kolme nauha luovat hintakäytävän. 

John Bollinger on huomannut erittäin merkittävän nyanssin, kun hinta kaavio leikkaa ylä- tai ala keskihajontanauha, niin hinta pian tulee varmasti takaisin käytävään. Tämän indikaattorin luoja selittää tämän tilanteen niin: kun hinta leikkaa alanauhan, niin työkalu on aliarvioitu, joten markkinat korjavat tilanteen nopeasti, palauttamalla hinta käytävään. Kun hinta kaavio leikkaa ylänauha, syntyy päinvastainen tilanne. Näitä toimia voidaan kutsua "oikeudenmukaiseksi asenneksi" rahoitusvälinettä kohtaan.

INDIKAATTORIN KÄYTTÖ:

Indikaattori "Bollinger bands" antaa melko tarkkoja signaaleja rahoitusvälineen myyntiin ja ostoon. Jos hinta kaavio saavuttaa alemman nauhan, se on ostosignaali (buy), vastaavasti, jos hinta saavuttaa ylemmän nauhan, se on myyntisignaali (sell).

Indikaattorin nauhoilla on myös käytännön merkitystä, niitä voidaan käyttää tukena ja vastustuksena. Tästä johtuen, voi käydä kauppaa pienillä puoliajan kaavioilla(M1, M5), kun hinta on lähellä tukitasoa (alempi rivi) - ostaa ja lähestyttäessä vastustustasoa (ylempi rivi) - myydä.

On myös syytä huomata, kun käytävä laajenee, tämä on todiste siitä, että trendi kasvaa edelleen, ja kun käytävä kapenee, se on merkki siitä, että trendi heikkenee ja olisi hyvää vetäytyä markkinoilta.

INDIKAATTORIN PUUTTEET:

Bollinger bands indikaattorin puutteeista voidaan tunnistaa vain sen kyvyttömyyden antaa tarkkoja tietoja isoissa puoliajan kaavioissa (H4, D1, W1, WN).  Sitä voi käyttää enintään H1:seen. Sen käyttö isoissa puoliajan kaavioissa, johtaa siihen, ettäindikaattori menettää herkkyytensä ja sen seurauksena antaa vääriä tietoja ja signaaleja.

INDIKAATTORIN MACD KUVAUS:

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) tai kuten sitä kutsutaan eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen lähestymisen ja erottumisen indikaattori on Gerald Appelin kehittämä yksinkertainen, selvä, ja luotettava työkalu Forex-markkinoiden analysointiin.

Periaattessa, se yhdistää sekä trendi indikaattorin, että keskioskillaattorin ja käyttää liukuvia keskiarvoja, joissa otetaan huomioon trendin muutamia perusominaisuuksia.

MACD-indikaattorin asetuksissa, perusparametrit asetetaan eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen EMA nopeiden ja hitaiden jaksojen merkittämiseksi (eli, joista rakennetaan histogrammin pylväitä, sitä kutsutaan indikaattorin signaalilinjaksi) ja yksinkertaisen liukuvan keskiarvoa (nopea MACD), sekä määritellän niiden sovellus menetelmän.

Asetettuaan tarvittavat parametrit, lähtö tuloksena kaavion MACD-ilmaisin on näkyvissä histogrammin muodossa ,joka vaihtelee yli tai alle nollan (lisäksi, sekä ylhäällä, että alhaalla rajoituksia ei ole).

Ensimmäinen,  MACD-signaali rivi perustuu kunkin histogrammin pylväiden paikallisiin kohtiin ja vastaa liukuvien keskiarvojen aikajaksoen 12 ja 26 eroa.

Toinen rivi,  nopea (punainen), on vastaa ensimmäistä riviä, erona aikajaksolla 9 ja esitetty kaaviossa riippumatta histogrammista.

MACD-indikaattorin kokonaisarvo lasketaan seuraavasti: 26-jakson liukuvasta keskiarvosta vähennetään 12-jaksoa, sitten tulos tasoitetaan 9-jakson liukuvalla keskiarvolla.

Histogrammi, joka perustuu EMA liukuviin keskiarvon lukuihin, osoittaa Forex-markkinoiden nykyisen trendin voiman ja suunnan. Jos histogrammin palkkit ja pylväät ovat 0 yläpuolella, niin trendi on nouseva, jos alapuolella, niin trendi on laskeva. Lisäksi jos histogrammi muodostaa isoa pylväitä yli tai alle 0 pistettä, se kertoo nykyisestä vahvasta trendin tilasta tiettyyn suuntaan.

MACD INDIKAATTORIN SIGNAALIEN KUVAUS FOREX-MARKKINOILLA:

Nyt katsotaan selkeät esimerkit, minkäläiset signaalit voivat tulla MACD indikaattorissa ja miten tulkita niitä.

№1.Yksinkertaisin ja vakiosignaali tulla asentoon, on, kun MACD pylvät ylittää nollatasoa. Jos risteytys tapahtuu ylhäältä alaspäin,se on myyntisignaali, jos päinvastoin, se on ostosignaali.

№2. MACD-oskillaattorin leikkauspisteiden linjat. Siinä tapauksessa, jossa indikaattorin signaali linja ylittää nopean, signaali ilmaisee, että trendin muutos vastakkaiseen suuntaan on mahdollinen. Eli, jos signaalilinja on lyönyt nopean alhaalta ylöspäin, se on myyntisignaali (Sell). Päinvastoin, ylhäältä alaspäin on ostosignaali(Buy). Mutta väärien signaalien suodattamiseksi, lupaava hetki päästä markkinoille on se, kun hinta sijaitsee suurin tai pienin nopean MACD-linjan arvon ulkopuolella. Toisin sanoen, myynti on auki, kun linjat leikkavat histogrammia huipulla, ja ostaaminen laskee. Graafinen selitys alla:

Trendin suunnan muutossignaali voi tulla indikaattorin nopeasta linjasta (punainen), joka saavuttaa nolla tasoa. Tässä tapauksessa, jos avoimet asemat ovat olemassa, niin on aika sulkea ne. 

№3. Eroavuuden signaali - kuiluanalyysi hinta kaaviossa ja MACD-indikaattorin osoittimet. Jos hinnan ja suorituskyvyn oskillaattorin suunta on sama, meillä on trendin liikettä, ja jos ne ei täsmää, sitten saimme eroavuuden signaalin Forex:lla.

Kun on hinnan kasvu tilanne, joka vahvista ääripääiden nousua (eli piikeija), mutta MACD ei anna samanlaisia signaaleja ja menee lasku suuntaan, meillä on karhu divergenssi signaali, eli signaali avata myynti asento (Sell). Jos päinvastoin, hinta on lasku tilanteessa ja MACD indikaattorit  osoittavat nousua - on härän divergenssi, eli ostamisen signaali (Buy).

Divergenssi signaalin tarkkaan sisääntulon takia, on paremmin piirtää trendiviivan kartalla, ja vasta tämän hinta viivan ylittämisen jälkeen voi avata asento oikeaan suuntaan (graafisesti kuvassa alla).

Kuten näette, MACD:lla on hyvä työkalu analysointiin ja tuleviin avoimiin positioihin mutta, joka tapauksessa, nojautua näihin vain yhdestä MACD oskillaattorista saatuihin tietoihiin Forex-markkinoilla useimmissa tapauksissa, ei ole tehokasta.

On parempi yhdistää MACD-indikaattorin osoittimia muiden päteviin välineisiin, jotta saadan paremmat signaalit markkinoiden sisääntulolle, joten nyt tarkastellan todistettu kaupankäynnin strategiaa käyttämällä tätä indikaattoria.

MACD STRATEGIA: KUVAUS JA KAUPANKÄYNNIN SÄÄNNÖT

MACD-ilmaisimen päivänsisäinen strategia tarkastellaan vaihtoa Euro Dollari vaihdon esimerkkinä, aikavälillä M30. Joten, avaataan tämän valuuttaparin kuvaaja ja merkitetään tarvittavia indikaattoreita:

Vastaavasti MACD (24, 52, 18) parametrit.

Eksponentiaalinen liukuvan keskiarvo (EMA) aikavälillä 100.

Tämän jälkeen täytyy tunnistaa viimeisten maksimi- ja minimi hintojen alue markkinoilla, käyttäen viimeisia paikallisia ekstremiumi baareja indikaattori MACD histogrammissa. Miten se tehdään? Histogrammin huipulla, etsitään hinta kaaviossa ylähinnan ja vedetään vaakasuora viiva, eli vastarinnan tasoa. Histogrammin pohjaksi, etsitään vastaava alaraja kuvaajassa ja piirretään tukitasoa. Tämän seurauksena meidän pitää saada seuraava kuva:

Kuten näemme ylä kaaviossa, tuen ja resistenssin paikallisten ekstremiumien, on oltava samalla linjalla  MACD-indikaattorin paikallisten pisteiden kanssa. Oletetaan, että me tunnistettiin sopivat alue tasot, miten seuraavaksi tulee jatkaa kaupaa ja solmia sopimukset?

Kaupankäynnin on tehtävä trendin mukaan,  tässä apuna on liikkuva keskiarvo jaksolla 100. Kun hinta on EMA:n yläpuolella - trendi on nousussa, jos alapuolella - trendi on laskeva, vastaavasti, kaikkien tulosignaalien on noudettava  EMA-indikaattoria (jos tuli ostosignaali hinnan on oltava, siinä vaiheessa, EMA:n yläpuolella, myynnin tapauksessa päinvastoin, alapuolella).

Ostamisen positiota Buy avataan, jos tapahtuu hinta lyö ylimmän aluen huippua, eli vastarintaa. Tilaus aukaistaan kynttilänjalka tason sulkemisessa, vastarinta tason yläpuolella.

Stop-Loss toimeksiantoa laittetaan MACD-indikaattorin alatason alueella. Kauppaan tukena on parasta käyttää käsillistä Trailing Stop, siirtäen Stop Loss-tasoa, jokaista 50-70 pistettä hintojen liikkessa avaus suuntaan, vähitellen liukuvan keskiarvon tasolle, sen jälkeen nollatulokseen jne.

Kauppasta  ulospääsyä kirjataan, kun MACD-indikaattorin nopea linja ylittää 0-tasoa tai, kun positio sulkeutuu itsestään liikkuvalla Stop - Lossilla.

Myyntipositioille Sell kaikki on samalla lailla, mutta päinvastoin: sisäänkäynti silloin, kun hinta lyö alimman MACD-indikaattorin tasoa. Tässä tapauksessa Stop - Loss tulisi asettaa ylimmän rajan tasolla, sitten tuki ja lähtö mainittuja sääntöjä käyttäen.

Samalla, voi jatkaa muuttaa MACD-indikaattorin strategiaa eri aikaväleillä, käyttäen Money - Managementia jokaisessa tapahtumassa, se voi riittävästi lisätä tuloja ja parantaa käytettävän strategian suorituskykyä.

PARABOLISEN JÄRJESTELMÄN KUVAUS SAR (PARABOLIC SAR)

Tekninen indikaattori Parabolinen Järjestelmä  SAR (Parabolinen SAR) on kehitetty trendien analysointiin markkinoilla. Indikaattori rakentuu hinnan kaavioon. Tämän indikaattorin merkitys  on samanlainen kuin liukuvan keskiarvon, ainoa ero on, että  Parabolinen SAR liikkuu kiihdyttäen nopeammin ja voi muuttaa kantaansa suhteessa hintoihin.

“Härkä trendissa” (Up Trend) indikaattori on hinta alhaisempi, «karhu trendissä» (Down Trend) on korkeampi.

Indikaattorin täyskäännös tapahtuu ylittämällä Parabolic SAR hinta linjan.

Jos hinta ylittää linjan Parabolinen SAR, tapahtuu indikaattorin täyskäännös, ja sen seuraavat arvot sijaitsevat toisella puolella hinnasta.

Tämän indikaattori "mullistuksen" lähtökohtanä  toimii  edellisen kauden maksimi- tai minimihinta. Indikaattorin mullistus on merkki trendin päättymisestä (korjaus vaihe tai litteä) tai sen käännöksesta.

Miten laskea teknisen indikaattorin Parabolinen SAR

Pitkille positioille: SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)

Lyhyille positioille: SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1)

jossa:

SAR (i - 1) Parabolinen SAR indikaattoriarvo edellisessä pylvässä;

ACCELERATION nopeutuskerroin;

HIGH (i - 1), ylin hinta edellisellä kaudella;

LOW (i - 1) vähimmäishinta edellisellä kaudella.

Indikaattorin arvo kasvaa, jos nykyisen baarin hinta on korkeampi kuin edellinen härkä markkinoilla ja päinvastoin. Tämä kaksinkertaistaa kiihtyvyyden (ACCELERATION), mikä aiheuttaa Parabolisen SAR:n ja hinnan lähenemisen. Toisin sanoen, indikaattori lähestyy hintaa niin nopeammin, mitä nopeammin hinta kasvaa tai laskee.

Forex kaupankäynnnin strategia Indikaattori Parabolinen Järjestelmä SAR (Parabolinen SAR)

Parabolinen SAR (Paraabeli) on Welles Wilderin (Welles Wilder, Jr.) kehittämä tekninen indikaattori trendin liikkeiden analysointiin. Ensimmäistä kertaa paraabolasta kuultiin vuonna 1976 kuuluisasta kirjasta "Uudet käsitteet teknisissä kauppajärjestelmissä" (New Concepts in Technical Trading Systems).

SAR tulkiutuu «stop and reverse», joka tarkoittaa "pysäytys ja käännös". Parabolinen SAR on yksi harvoista indikaattoreista, joka antaa signaalin positioiden sulkemisesta. Paljolti paraabola on  samanlainen kuin liukuva keskiarvo, jossa ainoa ero on, että SAR- indikaattori  voi muutta sijainnin suhteessa hintoihin. Nousevassa trendissä indikaattori piirretään kuvaajassa hintojen alla (kynttilät, pylvät), jos trendi on laskeva, hintojen yllä. Kun hinta ylittää paraabola linjan, tapahtuu indikaattorin käännös.

Kaava osoittaa, että indikaattorin "mullistuksen" lähtökohtana on  edellisen kauden maksimaalinen ja minimaalinen hinta. Nopeutuskerroin riippuu 2-ta parametrista: askelelta ja maksimista, joita voidaan asettaa kauppaterminaalin indikaattori asetuksissa.

Kasvattamalla askelkokoa indikaattorin hinta herkkyys lisäntyy.

ACCELERATION = Maksimi + i "askel

jossa i- ajanjaksojen lukumäärä laskennan alkamisen jälkeen.

Itse asiassa kiihtyvyyden laskentakaava on paljon vaikeampaa, mutta emme kaivaa sitä, ettei se sekoittaa meidät. On tärkeää tietää seuraava: mitä suurempi askelen arvo, sitä herkempi indikaattori suhtautuu hintojen muutoksiin. Мaksimi tulee säättää paraabolan hinta liikkeen aikana. Esimerkiksi, jos maksimiarvo on 0.3 (30%), se tarkoittaa, että Parabolinen SAR voi lähestyä hintaa 30% viimeisestä liikkestä.

MITKÄ MUUTTAJAT OVAT HYÖDYLLISIÄ TYÖSKENTELTÄESSÄ INDIKAATTORIN KANSSA MARKKINOILLA

Welles Wilder suosittelee askelen 0.02 ja maksimin 0.2. Tällaiset parametrit oikein hyvin sopivat melkein kaikkiin markkinatilanteisiin. Mutta käytäntnössä treiderit voivat aina kokeilla (demotilillä) ja löytää sopivat parametrit oman kauppajärjestelmään. Sitä paitsi, parasta ajoissa määrittää suuntaus, sillä paraabola toimii parhaiten trendien markkinoilla, tilastollisesti  se on noin 30% ajasta.

PARABOLIC SAR:N KAUPANKÄYNNIN SIGNAALEJA.

Signaali lähettää tilauksen ylittää hinta linjan ja  Parabolic SAR linjan. Ostosignaali muodostuu, kun hinta on paraabolan yläpuolella (yllä), myynti signaali on parabolisen linjan alapuolella (alla).

Varsin usein indikaattoria käytetään tasona asettamaan suojaavat stopit,  joita tarvittaessa voidaan kiristää käsin (manuaalinen trailing stop). Tällöin SAR:n nykyinen arvo on pysäytystaso nykyiselle pylvälle. Seuraavan pylväsen taso tulee olemaan erilainen.

SUUNTATRENDIN AIKANA PARABOLINEN INDIKAATTORI TOIMII HYVIN

Tietenkin Parabolinen SAR erottuu muista indikaattoreista. Paraabolan positiivinen puoli on erinomainen työ suuntatrendin aikana, sekä  mahdollisuus asettaa yksinkertaisia ja tehokkaita stop-order tilauksia. Puutteista voidaan huomata indikaattorin viive, paljon vääriä signaaleja hitaissa trendeissä  ja sivuttaisliikeen vaiheessa. Joten aluksi on erittäin suositeltavaa selvittää vallitsevan trendin ja löytää tarvittavat parametrit tiettylle kauppavälineelle ja ajanjaksolle.

STOKASTINEN OSKILLAATTORI, INDIKAATTORIN ASENNUS JA LASKENTA. TEHOKAS STATEGIA STOKASTISEN OSKILLAATTORIN KÄYTTÖPERUSTANA.

Stokastik oscillaattori tai stokastinen oskillaattori tulee englannin sanasta «Stochastic Oscillator» ja osoittaa teknisen analyysin indikaattoria, joka näyttää nykyhintojen sijaintia (prosentteina) suhteessa hintaluokkiin, jotka muodostettiin aikaisemmin tietyllä aikavälillä.

STOKASTINEN OSKILLAATTORI (ENG. STOCHASTIC OSCILLATOR), YLEISKATSAUS JA INDIKAATTORIN KÄYTTÖPERIAATEET.

Stokastinen oskillattori on myös indikaattori, joka auttaa selvittämään milloin aktiivin hinta tulee muuttamaan suunnan, ja se on tehty tiettyjen ylimyyty tai yliostetu signaalien kautta; jotka liittyvät tietyille aktiiville. Aktiivien ylimyyty signaali yleensä tapahtuu  kääntäessä kasvusuuntaan, ja ylimyyty,vastaavasti  kääntäessä laskusuuntaan.

Treidereiden stokastiikan käytön tehokkuus johtuu siitä, että kun sitä käytetään markkinapelajat voivat selkeästi määritellä poistumishetken, ennen trendin suunnan muuttamista.

Myös tämän oskillaattorin käytetään valitsemaan oikean hetken  kaupankäynti tuloon, kun uusi trendi syntyy. Toisin sanoen stohastik oscillattoori  (jos on valittu oikea strategia) anna treidereille mahdollisuuden löytää ajoissa markkinoille tulon- ja poistumishetken pistet.

Kuten George Lane sanoo, tämän indikaattorin kirjoittaja, pääajatus ja tehokkuus stokastiikan käytössää on siinä, että kasvavalla trendilla (hintojen nousu suuntaus) edessä olevien aikavälien päätöshinnat yleensä pysäytyvät välittömässä läheisyydessä aiemmista maksimista.

Ja päinvastoin, laskevassa trendissä (hintojen lasku suuntaus) edessä olevien aikavälien päätöshinnat tulevat pysäyätymään lähelle edellisia maksimia. Siksi stokastik oskillaattori auttaa treidereita myös selvittämään, missä vaiheessa aktiivin hinta alkaa muuttamaan suuntansa.

Itse asiassa tämä indikaattori osoittaa Forex-markkinoiden pelaajille päätöshintojen nykyisen kauden ja aikaisempien tilikausien hintojen ristiriita tietyssä (ennalta määrätyssä) ajassa.

On huomattava, että stokastinen oskillaattori muuttaa koko aikataulun melko erityisena tavana - se vääristää hinnoittelun pystyakselin ja muuntaa sen prosenttiosuus arvoon.

Johtuen siitä, että hintojen vaihtelu on mahdollista vain välillä 0-100%, ja kaupankäynnin strategia tämän indikaattorin avulla antaa treiderille mahdollisuuden nähdää, kun hinta on lähempänä sen virtuaalista nolla arvoa, tai päinvastoin, virtuaalista 100%.

Toisin sanoen stohastik oskillaattori asettaa hinnat absoluuttiseen eräänlaiseen käytävään, jonka ulkopuolelle hinnat eivät fyysisesti pääsee.

Hinnan lähestyttäessä tämän virtuaalisen käytävän ylärajalle (eli resistenssille), treiderille ei ole vaikea arvata, että lähimpänä ajanjaksona alkaa tapahtua sen lasku. Mitä lähempänä hinta on absoluuttista resistenssia (käytävän yläraja), sitä pienempi on todennäköisyys seuraavan kasvuun.

Huomautetaan vain, jos hinta on 99,9% sen edellinen kasvu on yksinkertaisesti mahdotonta. Pääsääntöisesti alkamaan miettiä mahdollista hinnan laskua voi silloin, kun se ylittää (alhaalta ylöspäin) merkkiä 80%.

Samoin toiseen suuntaan, mitä lähempänä hinta on ehdotonta tukea (käytävän alaraja), sitä enemmän on mahdollisuus sen kääntymiseen kasvupuolelle. Ehdottoman tuen alemmaksi hinta ei voi laskea. Silloin kun hinta ylittää merkkin 20%, voi alkaa miettiä sen kääntymistä ​​ylöspäin. 

Käsite stokastik oskillaattori on olennainen osa sen keskiliukuvaa, ei ole ihme (kuten näkyy ylä kaaviossa), että ilmestyy ylimääräinen punainen viiva. Oskillaattorin yksinkertainen liukuva keskiarvo osoittetaan  «% D», ja sen laskeminen tapahtuu tietyn ajan suhteessa "m", huomatkaa, että nimenomaan "m", ei "n".

Tyypillisesti arvo "m" on yhtä suuri kuin "3", eli, otetaan yksinkertainen 3-päivän MA (liukuva keskiarvo). Se tehdään siitä syystä, että nopea stokastik on todella virkeä ja on erittäin tärkeää löytää tapaa jotenkin "rauhoittaa" sitä. Näin ollen, tämä saadaan aikaan käyttämällä yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa, ennalta määrittäen "m" aika.

MILLÄ PERUSTEELLA LASKETAAN STOKASTISTA OSKILLAATTORIA JA MITEN SE RAKENTUU

Kuten edellä mainittiin, stokastik oskillaattori on kaksi liikkuvan keskiarvon linjaa (% K -  nopea stokastinen ja toinen % D on  hidas stokastik), jotka liikkuvat virtuaalisen käytävän puitteissa kolmella eri osa-alueella, ylä vyöhyke-yliostettu, keskimääräinen-neutraali vyöhyke ja ala vyöhyke-ylimyyty .

Tämä kaavio osoittaa sellaista indikaattori oskillaattorin, joka on sovellettu hinnan liikkeisiin. Se osoittaa:

linja "1" - yliostettu vyöhyke, jossa todennäköisesti tapahtuu hinnan alaspäin kääntyminen;

linja "2" – ylimyyty vyöhyke (hinnan ylöspäin kääntyminen);

linja "3" – neutraali vyöhyke. Jos käytämme oletusasetukset,  yliostettu vyöhyke on  kuvaajassa välillä 80% -100%, ja ylimyyty 0% - 20%.

Hidas stokastik (% D) on  liukuva keskiarvo suhteellinen nopeaan stokastikaan (% K)  pienen ajan keskiarvon kanssa.

On huomattava, että voi käyttää erilaisia keskiarvon mekanismeja, eli,

Stokastikan laskentakaava on:

% Kt = [Ct - Ln] / [Hn - Ln] * 100

missä,

«Ct» on kauppakauden nykyinen päätöshinta;

«Ln» edustaa viime kauden alinta hintaa «n»;

«Hn» on viime kausien korkein hinta «n».

AJAN VALINTA STOKASTISELLE OSKILLAATTORILLE

Kun treiderit kaupankäynnissä Forex-valuuttamarkkinoilla käyttävät stokastista oskillaattoria, tämän indikaattorin kauden valinta on kokeellinen, ja sen valinta riippuu suoraan vallitsevasta tilanteesta markkinoilla. Mutta usein, suurin osa treiderista käyttää oletusarvoja, mitä ei vaikuta sen käytön tehokkuuteen.

Markkinoiden korkean volatiliteettin aikana suositellaan valita pidempää ajanjaksoa, esimerkiksi 21 tai jopa korkeampi. Tämä antaa mahdollisuuden vähentää oskillaattorin herkkyyttä ja siten karsia ei-toivottuja vääriä hälytyksiä. Hitailla markkinoilla on käänteinen tilanne ja tässä stokastikan tarkkuus olisi lisättävä vähentämällä sen ajanjaksoa, esimerkiksi 9 asti.

STOKASTISEN OSKILLAATORIN - INDIKAATTORIN KAUPPASIGNAALIT

Tiedetään, että yksi liukuvista keskiarvolinjoista (signaali linja), joita käytetään stokastisessa,  reagoi hintojen muutoksiin paljon nopeammin kuin toinen. Tämä linja yleensä antaa varoituksen ennen, kuin aktiivi on ylimyyty tai yliostettu.  Kuten näette kaaviossa alla, hitaasti liukuva keskiarvo ylittää signaali linjaa  20% tason alapuolella, mikä tarkoittaa härkä signaalia, eli ylimyyntiä.

Numero "2" - hitaampi linja,Numero "1" kaaviossa tarkoittaa signaali linja;

Numero "3" osoittaa signaali linjan ja hitamman linjan (härkä signaalin merkki) leikkauspistettä.

Seuraava menetelmä tai stokastikan käytön strategia on seuraa tilanteita, joissa liukuvat keskiarvolinjat alkavat vähäksi ajaksi laskeaa alle 20% merkintä, ja sitten noustaa korkeammin. Tämä markkinatilanne tulkitaan hintojen nousu odotukseksi, eli härkä signaaliksi.

Tapauksissa, joissa jonkin oskillaattorin linjoista on 80% merkintän yläpuolella, ja sitten lyhyeksi ajaksi laskee alle, niin todennäköisesti, odotetaan seuraava hintojen laskua, eli tapahtuu karhu signaalin merkki.

Tilastotiedot osoittavat, että stokastinen oskillaattori pystyy tuottamaan (mitä se pohjimmiltaan tekeekin) suuria määriä mahdollisia kaupankäynnin signaaleja, joista kaikki eivät ole riittävän selkeitä. Tästä syystä, tasoittamaan volatiliteettia oskillaattori käyttää väliaikaisia suodattimia.

Esimerkiksi, treidereille, jotka käyvät kauppaa tuntikaaviossa, suodatina saattaa olla saman indikaattorin lukemat, mutta päivittäisessä aikataulussa. Jos päätät käyttää stokastikan päiväkaaviossa, on suositeltavaa soveltaa viikoittaisten hintojen suodatinta.

On huomattava, että aika suodattimen lisäksi, tämän oskillaattorin signaalit voi neutraloida toisen oskillaattorin lukemilla, esimerkiksi RSI-indikaattorilla. Tämän yhdistelmän (stokastik ja RSI) nykyään pidetään yhtenä parhaista, koska vähemmän volatiiviset RSI-indeksit auttavat ignoroida joitakin stokastisen oskilaattorin signaaleja ja tekevät tarkempa kauppaa markkinoilla.

RSI-INDIKKAATTORI JA YKSITYSKOHTAINEN KÄYTÄNNÖN SOVELTAMISEN KUVAUS

RSI-indikaattori on yksi standartisista teknisista työkaluista lähes kaikissa trading-kaupankäyntijärjestelmissä, koska sen monivuotinen soveltaminen eri rahoitusmarkkinoilla on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa erittäin hyödyllisena työkaluna. Mikä on RSI? Ensinnäkin on sanottava, että RSI on lyhenne englannin sanoista Relative Strength Index. Käännöksessä tämä ilmaus tarkoittaa "Suhteellisen voiman indeksia" ja sen laskukaavan ehdotti Welles Wilder, joka ensimmäisenä esitteli yleisölle tutkielmansa "Uudet käsitteet teknisten kaupankäyntijärjestelmien sovelluksessa".

Tämä kirja valitettavasti ei ole käännetty venäjäksi, mutta tässä artikkelissa annetaan RSI-indikaattorin yksityiskohtainen kuvaus, ja myös tarkastetaan kaikki tärkeimmät signaalit, joita sijoittajien tulisi tietää, jotta voidaan toimia tehokkaasti ja palkita itseäsi huomattavalla voitolla. On mielenkiintoista, että kirjoittaja itse usein huomaa, että monet treiderit sivuuttavat yksinkertaisia ja selkeitä markkinoiden tilanteita, joista RSI-indikaattori ilmoittaa. Esimerkiksi, Wilderin mukaan, useimmat eivät käytä "epäonnistunutta keinua" ja sen, itse asiassa, voidaan usein soveltaa hyödyllisellä tavalla, ja näin ansaittaa hyvin.

LASKENTAKAAVA

Niinpä, miten laskea arvoja, joita RSI-indikaattori käyttää, Wilderin kuvaus näyttää seuraavaa kaavaa:

Kuten näette, suhteellisen vahvuuden arvot, joita muunnetaan tulevaisuudessa indeksi arvoiksi lasketaan jakamalla positiivisen hintamuutoksen tietyllä kaudella (U) negatiiviseen hintamuutokseen, samana ajanjaksona.

RSI-indikaattori on eräänlainen "oskillaattori", jonka tarkoituksena on helpottaa aloittelijoille sen etsimistä kaupan terminaalissa. Nämä tiedot myös kertovat, että tämän teknisen välineen käyttö, voi olla erittäin tehokasta, jopa silloin, kun markkinat ovat tasaiset. Kummallista, kaikkien oskalaattoreiden perus puuttesta, myöhästymisestä huolimatta, RSI usein tuottaa erittäin korkealaatuisia signaaleja hintojen etenemisen, juuri sen takia, kaikille treidereille kannattaa kiinnitä siihen huomiota.

RSI-INDIKAATTORIN ASETUKSET

RSI-indikaattorin liittymisprosessissa karttaikkunaan valitussa rahoitusvälinessä, pääte pyytää sinua vahvistamaan sen perusasetukset tai asettaman omia.

Kuvassa voidaan nähdä, että RSI-indikaattori perustuu päätöshintoihin (Close) ja täällä ei tarvitse muuta mitään, jos haluat, voit asettaa kätevät keinot näyttämään linjat ja tasot mutta pitää kiinnittää erityistä huomiota kenttään "Ajanjakso". Tämän teknisen indikaattorin kirjoittaja, ehdotti laskennassa käyttää jaksoa 14, mutta nykypäivänä kaupankäynnissä nopeuttamaan RSI-indikaattorin työtä käytetään usein jaksoa 13.

Voi myös mennä välilehteen "Tasot", jossa klassisessa versiossa on kaksi tärkeää tasoa 30 ja 70. Näitä arvoja joskus alennetaan 20:en ja 80:en tuottamaan tarkeimmat signaalit lyhyessä ja keskipitkässä kaupankäynnissä.

MITEN RSI-INDIKAATTORI TOIMII KÄYTÄNNÖSSÄ

RSI-indikaattori luo viisi kaupankäynnin signaalien päätyyppiä, joita on tärkeä tietää, ymmärtää ja käyttää kaupankäynnissä, koska tarvitsee aina ymmärtää markkinoiden tunnelma ja siten tuntea olonsa turvallisemmaksi, koska tämä tekninen väline osoittaa selvästi missä kohdassa täytyy etsiä pistet sekä markkinoiden tulolle, että markkinoiden ulospääsylle.

YLIOSTETTU JA YLIMYYTY ALUEET

Huolimatta siitä, että yksityiskohtainen RSI-indikaattorin kuvaus näyttää kyvyn tuottamaan erilaisia ​​signaaleja, silti tärkein asia sen käytössä on yliostettu ja ylimyyty alueiden määrittäminen, joissa yksi sotivista osapuoleista (ostajat tai myyjät) menettävät voimaansa. Tämä johtuu luonnollisista syistä, kun pitkä pulssi on yksinkertaisesti kuivumassa, ja markkinoiden päättäjät, jotka liikkuvat noteerauksia tiettyyn suuntaan, valmiit ottamaan happea tai lukittamaan omat voitot.

Ensisijaisesti RSI-indikaattori on tunnettu juuri kahdesta alueesta, joille tekijä ehdottaa käyttää kaksi jaksoa 30 ja 70 (kuvassa on merkitty punaisilla nuolilla). Miten treiderin tulee käyttäytyä, kun indikaattorin päälinja (sininen) tulee tälle alueelle. Kun linja tulee 70 alueen yläpuolelle, treideri tajuaa, että jossakin ajassa markkinahinta kasvoi hyvin aktiivisesti, joten pitää olla valmis siihen, että sen kulkusuunta muuttuu pian päinvastaiseksi, eli hinta kääntyy laskusuuntaan. Pitää ottaa huomioon, että tässä tapauksessa RSI-indikaattori ei tarkoittaa 100% muutoksen suuntausta, se voi olla normaalinen korjaus, mutta tässä tapauksessa, ja edellisessä tapauksessa, tieto suunnan muutoksesta mahdollistaa treiderille kaapata voittoja ja ottaa odottava asenne.

Sama tapahtuu, kun RSI-indikaattorin sininen linja laskee alle 30, mitä useimmissa tapauksissa tarkasti ilmaisee, että lähitulevaisuudessa "karhut" hengähtää ja "härät" heittää hinta ylös.

RSI JA LIUKUVAT KESKIARVOT

Tässä kohdassa kiinnitetään huomiota RSI-indikaattorin epäilyttävien signaalien pois seulontaan. Asian on niin, että jokaisen treiderin perussäännössä sanotaan - ei pidä toimia ​​trendiä vastaan. Koska RSI-indikaattori antaa signaaleja sekä käännöksessä, että korjavien liikkeiden aikana, joita ei ole aina turvallista käyttää, erityisesti kokemattomille tulokkaille, joten pitää mahdollisimman hyvin suojautua niistä. Miten se tehdään?

Ensimmäinen asia, mitä pitää tehdää ottaen huomioon edellisen, on tunnistaa nykyisen trendin. Helpoin tapa on käyttää trendin indikaattoria. Esimerkiksi, liukuvan keskiarvon. Miten valita sen tai niiden ajanjaksoa, jos aiot käyttää useita liukuvia keskiarvoja erilaisten asetuksien kanssa on kuvattu yksityiskohtaisesti yhdessä artikkelissa sivuillamme. Niinpä lisäämällä hintakaavioon liukuvan keskiarvon, treideri esimerkiksi näkee, voimakkaan laskusuunnan.

Näin ollen, jotta ei rikkoisi perus turvamääräyksiä, position tuloon hänen tulisi käyttää vain ne RSI-indikaattorin signaalit, jotka viittavat mahdollisuuteen tehdä kauppoja trendissä. Esitetyssä tapauksessa on taipumus, joka on suunnattu alaspäin, treiderin pitää avata ainoastaan ​​kaupan tyyppi Sell sen jälkeen, kun RSI-indikaattorin päälinja tulee ulos alueesta 70, mitä tarkoittaa korjaus ajan loppua.

Näin ollen, kaikki ostamisen signaalit, joita RSI-indikaattori muodostaa rivistä poistuessa alueesta 0-30, treiderin tulisi jättää huomiotta, koska ne pakottavat hänet tekemään paljon trendiä vastaan ja tämä on erittäin vaarallinen kaupankäynnin tapa, joka voi merkittävästi lisätä riskiä ja on muutenkin ​​turvattomalla tavalla ansaita rahaa. Samoin treideri käyttäytyy nousutrendin aikana, käyttämällä  RSI-indikaattorin signaalien suodatinta ja valitsemalla niistä vain ne, joiden avulla voit tehdä ostokauppoja trendissä joidenkin korjaavien liikkeiden päätyttyä.

RSI-INDIKAATTORIN DIVERGENSSI

Toinen tapa avata kaupankäynnin positioita käyttäen indikaattorin suhteellisen voimakkuuden ominaisuuksia on eroavaisuuksien etsiminen RSI-kaaviossa. Totta puhuen, näiden signaalien tarkkuus ei ole riittävä ja tehokkaan työhöön vaatii enemmän teknisen analyysin perustietoja, jotta voi vahvistaa signaalia, esimerkiksi, tietyn kuvan avulla. Alla voi nähdä RSI-indikaattorin divergenssin päätyypit, joita treideri voi käyttää edukseen.

Aloittelijoille ja niille, jotka eivät ole kovin hyvin selvillä divergenssista, on parempi pidättäytyä signaalin käytännön soveltamisesta, jotka se muodostaa RSI-llä.

Miten kuitenkin täytyy toimia, jos on divergenssi, voi oppia tarkastelemalla kaksi edellä näytettyä kuvakaappauksilla, joka näyttää mihin hinta todennäköisesti menee, sen jälkeen kuin pystyi tunnistamaan eron huippu arvoiden välillä noteerauksien taulussa ja RSI-indikaattorin  kaaviossa. Esimerkiksi, hahmo ensimmäisen kuvakaappauksen alussa näyttää - jos hinta kaaviossa muodostaa kaksi jatkuvasti kasvava maksimumia, ja RSI-indikaattori tällä hetkellä näyttää poikkeamaa (divergenssia), myös osoittaen kaksi piikkiä, jossa toinen alhaisempi kuin  ensimmäinen, niin pitää odottaa välitöntä hinnan laskemista, joten voi avata myyntikauppa.

TRENDILINJAN RAKENTAMINEN

Jotta tehokkaasti tehdä kauppa käyttämällä tämän menetelmän signaalien vastaanottamiseen, täytyy oppia teknisen analyysin perusasiat, oppia rakentamaan trendin linjoja, erehtymättä korostaman merkittäviä tuki- ja vastustasoja. Tämä ei ole vaikea, ja sen jälkeen run  kaikki välttämätömat tiedot ovat teoreettisessa säästöpossussa ja vielä paremmin käytännön tottumuksien pankkissa, voi turvallisesti soveltaa niitä erittäin tuottavaan työhön RSI-indikaattorin kanssa.

Ei ole mitään erityisiä suosituksia, koska tuki- ja vastustasot rakentuvat pitkin huippun merkkia, mutta ei hinnat, kuten klassisessa versiossa, vaan suoraan RSI-indikaattorin kaaviossa. Kaupankäynnin signaaleja saadan merkittävien linjojen toipumisesta ja kuten käytäntö osoittaa, kaupan tulokset palkivat tällä tavoin melko tarkkoja signaaleja ja hyvää tulosta. Miksi ei voi käytä tavallisia tuki- ja vastustasoja kaaviossa hinnan kanssa?  Asia on niin, että RSI-llä on yleensä helpompi tunnistaa hintojen kanavaa kuin noteerauksien kaaviossa, etenkin kun kyse on jonkin verran volatiivisesta rahoitusvälineestä.

MALLI: KELVOTON HEILAHDUS RSI-LLA

Malli ”Kelvoton heilahdus” on erittäin tehokas saamaan voittoa. Siinä on paljon potentiaalia, joten pitää tietää ja osata käyttää sitä. Malli ”Kelvoton heilahdus” muodostuu RSI myynti indikaattorilla seuraavasti:

1. Ensimmäinen edellytys on RSI merkittävän linjan rajan 70 (kuvakaappauksessa piste on merkitty punaisella osoitimella) halkaiseminen;

2. Indikaattorin seuraava maksimi pitäisi olla edellista alempana, mutta lähellä linjaa 70 (sininen osoitin) ja voi olla koskettamatta sitä;

3. Hahmon muodostuminen RSI-indikaattorin kaaviossa esiintyy alueella, joka on 50 merkkin yläpuolella;

4. Myyntisignaalin voi käyttää sen jälkeen, kun kaksi piikkiä on muodostettu ja RSI-linja halkaisee ehdollisen vaakasuoran viivan, jota  piirretään alimman korjaus pisteen yli, joka seurasi ensimmäisen huipun jälkeen (on merkitty vihreällä).

Halkaitsemiskohta, jossa treiderin tulisi avata myynnin, merkitty kuvakaappauksessa sinipunaisella pilkullisella osoitimella. Kuten voi nähdä, vastaanotettu signaali ilmaisee voimakaan hintojen liikettä alaspäin, mikä mahdollistaisi erittäin ja erittäin hyvää rahaa.

Samoin muodostuu  ”Kelvoton heilahdus” RSI ostamis indikaattorilla. Ensimmäisen huippun tulisi alittaa 30 merkkiä, toisen pitää muodostua pikkuisen yli 30 merkkiä, ja ehdollisen viivan halkaitseminen tarkoittaa signaalia. Tässä tapauksessa kaikkien osien pitäisi olla alle 50 merkkiä.

Tulos

RSI-indikaattori, josta kerrottin tässä artikkelissa, voidaan käyttää itsenäisenä analyysityökaluna, ja myös ylimääräisenä turvallisena työkaluna kaupallisessa strategiassa. Sen pääasiallinen tehtävä on tunnistaa niitä vaarallisia tasoja, joissa härköjen tai karhujen vahvuus katoaa, ja vastakkainen puoli on valmis, jopa vähään aikaan, ottaa tilannetta omiin käsiinsä ja muuttaa kurssilaskun suuntaa. Tietäen miten työskennellä RSI:n kanssa trendilla, voi vähitelleen lisätä talletuksen vähäisellä riskillä.

ICHIMOKU KINKO HYO INDIKAATTORIN KUVAUS

Japanilaisen yhteiskunnan perinteet ja elämäntavat muodostivat hyvin omaperäisiä kauppa menetelmiä. Kynttilän analyysi viittaa yhteen vanhimmista ja samaan aikaan loppuun asti tutkimattomaan teoriaan. Jokaiselle yksittäiselle henkilölle siinä esintyy oma abstraktion osuus. Kynttilänjalka analyysin suosion olemme velkaa Steve Nisonille ja hänen erinomaiselle kirjalle "Kynttilänjalat: rahoitusmarkkinoiden graafinen analyysi ","Japilaisten kynttilöiden rajojen ulkopuolella".

Indikaattorin, joka on artikkelin nimessä, kehitti japanilainen sanomalehtimies Goichi Hosoda, joka kirjoitti salanimella ”Ichimoku Sanjin”, käännöksessä ”vuoriihmisen katse”. Kirjamellisesti ichimoku – ”yksi katse” ja indikaattorin koko nimi tarkoittaa – ”hintojen tasapainon kaavio yhdestä katsesta” tai ”tasopainokaavion silmänräpäyksen  muoto”. Asia on siinä, että se oli kehitetty ennen tietokoneita, ja erikseen palkatut opiskelijat ovat tehneet monta laskelma. Indikaattorin täysi graafinen kuvaus näyttää hinta likkeen panoraamanäkymän. Monen nykyiset finanssianalysojat ajattelevat, että se on onnistunut toisten teknisten työkalujen yhdistelmä.

Ishimoku on kyntilä analyysin kehitystä ja siksi yhdyskäyttö Steve Nisonin työn kanssa antaa parhaat tulokset. Sen kuuluminen trendi luokkaan sallii määrittää tukitasoa, vastusta, sekä kauppaoperaatioiden tulot ja ulospääsyt. Suurimmaksi osaksi indikaattori on sovellettavissa päivittäisissä ja viikoittaisissa kaavioissa. Signaalit eivät näy kovin usein, mutta ovat tarkkoja. Ei ihme, että japanilaiset sanovat ”jos pitkään istua joen rannalla - voi nähdä kuin vihollisen ruumis ui ohi”.

Jos tarkastelette kuvaa, ensi silmäyksellä indikaattori voi näyttää pelottavalta ja epätavalliselta. Haluan varoittaa, tässä on valtava määrä totuutta. Vain selvittäkseen, miten se toimii, täytyy tehdä hieman työtä ja siihen menee aikaa. Lukuisat viivahteet, yleensä, ajetaan demolla muutaman kuukauden aikana.

NYT, ITSE ASIASSA PUHUTAAN "TÄYTTEESTÄ". INDIKAATTORI KOOSTUU VIIDESTÄ RIVISTÄ:

 • Kijun-sen, tai the standard line (vakio, nykyisen liikesuunnan perustason linja);
 • Tenkan-sen, tai the turning line (muuntamisen linja, härkojen karhuiksi muuntamisen linja, määrittää yleisen trendin suuntausta);
 • Chikou span, tai the delayed line (viivastymisen linja, määrittelemattomien n-aikojen  viivästynyt aikajanaa);
 • Senkou span, tai the leading span 1 (johtava etäisyys 1, linja, jota siirretään eteenpäin n-kausilla);
 • Senkou span B, tai the leading span 2 (johtava etäisyys 2, linja, jota siirretään eteenpäin n-kausilla).

Senkou linjojen etäisyyttä varjoistetaan viivoituksella ja kutsutaan "pilviksi" (kumo).

MIETITAAN RIVIEN MATEMATIIKKAA:

 • standard line = (highest high + lowest low)/2.
  Puolet alhaisimmasta ja korkeimmasta hintojen n-aikojen summasta, mukaan lukien nykyistä (klassisessa versiossa, kirjoittajan ehdottama, arvo on 26).
 • turning line = (highest high + lowest low)/2, mutta laskenta tehdään 9 ajanjaksolla, mukaan lukien nykyistä.
 • delayed line on nykyisen kynttilän päätöshinta, jota siirrettiin takaisin 26 ajanjaksolla.
 • leading span 1 = (standard line + turning line)/2. Keskimääräinen arvo tenkan-senin ja cinjun-senin välillä, jota siirrettiin eteenpäin 26 ajanjaksolla, mukaan lukien nykyistä.
 • leading span 2 = (highest high + lowest low)/2, 52 ajanjaksolla, mukaan lukien nykyistä, joita siirrettiin eteenpäin aika-akselia pitkin.

Ajanjaksojen valinta 9, 26, 52 ei ole satunnainen, siinä on fyysistä merkitystä: 26 on työpäivien per kuukausi lukumäärä, mukaan lukien lauantaita, 9 on puolitoista työviikkoa, 52 on kaksi työ kuukautta. Jos laitat nämä mitat viikkokaavioon, saamme: 26 viikkoa kuuden kuukauden aikana, 52 viikkoa vuodessa, 9 – kolmannes 26:stä, yksi kuudesosa 52:stä.

Hosodan aikoina markkinat olivat auki kuusi päivää viikossa. Nyt on klassisen version kannattajia, ja on niitä, jotka tarjoavat muita välejä. Kuitenkin tämä pätee kaikilla indikaattoreilla/oskillaattoreilla. Muistetaan rakkaan MACD:in -9, 12, 26 peruskokot. Suosituimmat Ichimoku ajanjaksot määritetään markkinoiden toimintaa jaksoilla, seuraavasti:

 • tunti - 12, 24, 120 tai 120, 240, 480;
 • päivä - 5, 10, 20 tai 9, 26, 52;
 • viikko - 9, 26, 52.

Niin saimme tärkeimmän kysymyksen. Mitä tälle kaikille tehdään?

Hosoda uskoi, että keskimääräinen hinta heijastaa liikettä paremmin kuin mikään. Kuten näette, Ichimokun linjat ovat kuten liukuvia keskiarvoja, mutta eivät käytä päätöshinta, vaan historiallisia maksimia ja minimia. Keskimääräiset näyttävät tasaisemmilta, se on aivan luonnollista, koska laskemiseksi on otettu pisteitä jokaisesta kynttilästä. Muilta osin niiden käyttäytyminen on samanlainen kuin tenkan-sen ja kijun-sen linjoilla. Ostamisen signaali kehitetään, kun turning line ylittää standard line alhaalta ylöspäin, muuten se on myyntisignaali. Ja kuten Ichimokun liukuvat keskiarvot - trendien seurantajärjestelmä. Tenkan-sen linjan suunta on pääasiallinen markkinoiden kehityksen määritettäessä. Kuten tavallista ylöspäin - trendi on härkällinen, alaspäin - karhullinen, muuten - tasainen. Paras vaihtoehto on odottaa vetäytymista muuntamisenlinjan asti ja tulla markkinoille. Siihen asti, kunnes hinnat ovat maksimin ja minimin keskipisten yläpuolella , kaikki, mitä vaaditaan menestyvään kaupankäyntiin, on etsiä tilaisuuden tulla härköjen puolelle.

 

Ichimokun ainutlaatuisuus on siirtymis aikojen käytössä. Muistatte, että delayed line on viivakaavio, jota siirrettin takaisin. Tämän linjan ainoa käyttö on hintakaavion halkaiseminen. Sinun tarvitsee vain verrata nykyisen hinnan hintaan, joka oli ennen. Jos se ylittää chicou-spanin, on todennäköistä, että markkinat kiihtyvät. Kuten kaikissa muissa tapauksissa kynttilän sulkeminen tapahtuu linjan takana.

Japanilaiset sanovat: «kysy markkinat markkinoilta». Tämä tarkoittaa, että nykyiset hinnat sisältävät kaikki markkinatiedot, jotka ovat tunnettu sijoittajille. Näin ollen, tenkan-sen ja kinzhun-sen keskimääräisen arvon pitäisi näyttää tulevien hintojen parhaat ennustukset. Kerran asennettu tuki/vastus hejastetaan tulevaisuuteen, ja se ylläpitää toimintansa, kunhan menee vastukseen/ tukiin. Siksi väärien läpimurrojen riski on monta kertaa pienempi kuin vastaavassa tilanteessa, jossa käytetään liukuvia keskiarvoja.

Suurin Ichimokun haittapuoli on huono suorituskyky sivuttaisessa trendissa. Tässä kauppa käydään pilvin sisällä ja senkou-linjat toimivat tuena ja vastustuksena. Usein pienimuotoinen pilvin hintojen laajuus ei salli ennustaa merkittäviä liiketoimia. On parasta odottaa hintojen tuloa pilvistä. Silloin, kun kaikki viisi linjaa on järjestetty riviin on turvallista selvittää trendin läsnäoloa. Siten Ishimoku määritelee markkinoiden kehityksen, tuen/vastustuksen, läpimurron, ja nämä kaikki yhdessä kaaviossa, yhdellä silmäyksellä.

Se vähän, mitä voi löytää Internetistä ja foorumista Ishimokulta, auttaa sinua ymmärtämään, että sitä käyttävät yleensä vain ammattipelaajat. Muista, et voi seistä paikalla, eteenpäin liikeen puute ei ole vain kehityksen puutetta, mutta se on myös askel taaksepäin!

INDIKAATTORIN EQUIS METASTOCK KOODI

x:= Input («Tenkan-sen period», 0, 500, 12);

y:= Input («Kijun-sen period», 0, 500, 24);

z:= Input («Senkou Span B period», 0, 500, 120);

ts:= (HHV (H,x) + LLV (L,x))/2;

ks:= (HHV (H,y) + LLV (L,y))/2;

tsksh:= (ts+ks)/2;

ssa:= Ref (tsksh,-y);

ssbz:= (HHV (H,z) + LLV (L,z))/2;

ssb:= Ref (ssbz,-y);

If( Mod (Cum(1),2) =1, ssa , ssb );

Ss:=Ref (C,y);

ts; ks; ssa; ssb; Ss;

INDIKAATTORIN OMEGA RESEARCH KOODI

Type: Indicator, Name: Ichimoku Cloud

Inputs: Standard (26), Turning (9), Delayed (52);

Variables: Stdline (0), TurnLine (0), Span1(0), SPan2 (0);

StdLine = (Highest (High, Standard) + Lowest (Low, Standard)) / 2;

TurnLine = (Highest (High, Turning) + Lowest (Low, Turning)) / 2;

Span1 = (StdLine + TurnLine) / 2;

Span2 = (Highest (High, Delayed) + Lowest (Low, Delayed)) / 2;

Plot1[-Standard] (Span1, «Span1»);

Plot2[-Standard] (Span2, «Span2»);

Type: Indicator, Name: Ichimoku Lines

Inputs: Standard (26), Turning (9), DelayColor (Yellow), ShowDelayLine (False);

Variables: StdLine (0), TurnLine (0), DelayLine (0);

StdLine = (Highest (High, Standard) + Lowest (Low, Standard)) / 2;

TurnLine = (Highest (High, Turning) + Lowest (Low, Turning)) / 2;

DelayLine = Close[Standard];

Plot1(StdLine, «Standard»);

Plot2 (TurnLine, «Turning»);

If Close > DelayLine Then

SetPlotcolor (2, Blue)Else

SetPlotColor( 2, DelayColor);

If ShowDelayLine Then

Plot3[Standard](Close, «Delayed»)